Webpage acti810d e5c69
                               Meer info...

Capture decran 2019 01 09 a 18.17.38
                             Meer info...

04 ETDD11 Depliant WEB OK
                               Meer info...

20190204 Betoging ABVV
                         Vergroot affiche

190115 NoTTIP Actie Geen CETA vlees FlyerCORRECTIE
                             Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Goed nieuws voor de toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg. De lang verwachte audit door KPMG wijst uit dat wijkgezondheidscentra efficiënt en zelfs kostenbesparend zijn voor de gezondheidszorg. Ze doen meer aan preventie en zorgen ervoor dat minder patiënten een beroep moeten doen op tweedelijnszorg. Minister De Block heeft het moratorium op erkenningen van wijkgezondheidscentra meteen opgeheven. Een logische stap die het Netwerk tegen Armoede toejuicht.

 

Wijkgezondheidscentra werken in een forfaitair systeem met een vaste vergoeding per patiënt, ongeacht hoe vaak die op consultatie komt. Ze bieden ook multidisciplinaire zorg met naast huisartsen, vaak ook kine, tandzorg, pschologische en maatschappelijke ondersteuning. Bovendien zijn ze nauw verbonden met de buurt waarin ze werken. Dat alles maakt dat de drempel sterk verlaagd wordt voor mensen in armoede om naar de huisarts te stappen en uitstel van dokterbezoek aanzienlijk verminderd wordt. Dat kost op termijn minder, aan de ziekteverzekering én aan de patiënt.

 

Bron: http://www.netwerktegenarmoede.be/nieuws/eindelijk-opnieuw-ruimte-voor-wijkgezondheidscentra