190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


affiche klein 2019

Zij hadden hun redenen

FT 2019 Poster NL                            Lees meer...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Tract manif 2 april NL                         Meer info

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                 Meer info

Delen van artikels

Waar de ster bleef stille staan: over Palestijnen, die,
zoals in Bethlehem, onderdak zochten in Antwerpen.

Wie bombardeert, moet ook vluchtelingen aanvaarden.
Dat is voor Gaza niet anders, evenmin voor landen waar
het Westen zoals in Afghanistan, Irak, Libië, Syrië en
Jemen de stabiliteit doorbreekt en de bommen levert.

Voor het volledige bericht met alle grafieken en tabellen, zie BuG 409 on-line

In Antwerpen woonde er 1,5 Palestijn per 10.000 inwoners in 2015, dat is gestegen tot 195 inwoners met Palestijnse migratieachtergrond in 2016, maar ze zijn dus niet 'weg te krijgen'. Met de joodse inwoners in WO2 was dat wel het geval. Het zou van enige solidariteit uit de 'joodse gemeenschap' getuigen moest men enig kritisch geluid laten horen, alhoewel, zie Ludo Abicht in DM van 27/12/2018, vooral ook tegen het taalgebruik dat blijkbaar in Antwerpen niet aan sleet onderhevig is. Het kaartje toont ook aan dat niet alle Palestijnen zich na erkenning in Antwerpen vestigen, integendeel, het % aanwezigheid stijgt van groen naar rood.

Ludi Abicht: "Wie ook maar iets weet over de situatie van de burgerbevolking in Gaza moet verwonderd zijn dat niet méér mensen wanhopig uit die overbevolkte oorlogsregio die al een halve eeuw door armoede, vervuild water en uitzichtloosheid getroffen is, willen ontsnappen. Dat ze elke gelegenheid, desnoods ook de ‘hulp’ van mensensmokkelaars aangrijpen, zolang ze maar een kans zien om hun leven niet opnieuw, maar voor de eerste keer op te bouwen, is toch menselijk, niet?"

Migratieachtergrond per nationaliteit - De Palestijnen

In BuG 396 on-line wordt per nationaliteit het aantal nieuwkomers gegeven van 1999 tot 01/01/2018, ook voor de Palestijnen. In tegenstelling tot de meeste krantenberichten wordt Palestina ook als aparte 'entiteit' beschouwd in de Belgische migratiestatistiek. Zij zijn dus te onderscheiden van de inwoners van Israël of elk ander land. Wij laten even de tabellen en de grafieken de revue passeren, zoals elkeen trouwens voor elk ander land kan doen. En alleen op deze website beschikbaar, maar uiterst relevant materiaal voor wie tenminste wijzer wil worden, en niet constant tweeschermen wil optrekken die niet verbinden maar verblinden.

De volledige set van grafieken en van de tabellen met informatie over het erkenningsaantal en de Belgwordingen is terug te vinden op Palestijnen-Grafieken en Palestijnen-Tabellen.

In 2016 was er een stijging van het aantal erkende vluchtelingen bij de Palestijnen tot 481. Dit was dus het gevolg van een verhoogde asielaanvraag bij de Palestijnen, een nasleep van de intense bommencampagne van het Israëlisch leger op Gaza in 2014, de 'Operatie Beschermende Rand'. Dan weet men al dat de schokgolven tot in Antwerpen te voelen zullen zijn. In 2017 was het aantal erkende Palestijnen als vluchtelingen gedaald tot 339. In 2018 zal dit voorzienbaar hoger liggen, we zullen het volgen.

Wie bombardeert moet ook de vluchtelingen aanvaarden.

Vluchtelingen komen altijd in de nasleep van bombardementen van het Westen, Israël inbegrepen, zoals nog altijd in Syrië het geval is. De 'asielcrisissen' in België vallen altijd samen met de nasleep van bombardementen: Joegoslavië, Kosovo en Belgrado, Afghanistan, Libië en in Syrië.

En allicht zullen de Palestijnen in 2018 voor hun bombardementspiekje zorgen. Hun aantal is beperkter en zal niet toch een 'crisis' leiden, toch niet als er voldoende wettelijke opvang is, wel tot verbaal weerwerk vanuit Antwerpen en Lubbeek. Hopelijk wordt dat in Israël begrepen en zal Israël meer gemotiveerd zijn om aan vrede te werken.

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be

 

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant