Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Vakbonden en werkgevers bereikten op 26 februari 2019 een ontwerp van loonakkoord.
Volgens Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen is het een ‘evenwichtig’ akkoord, een faire deal tussen economie, sociale aspecten en ecologische wensen.
Maar brengt een loonsverhoging van 1,1 procent op twee jaar tijd een evenwicht tussen de inspanningen die werknemers leveren en de winsten die daaruit voortvloeien?


Lees verder: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2019/03/06/werknemers-zijn-meer-waard-dan-11-procent