Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Als je op Wikipedia, de vrije encyclopedie op internet, zoekt naar het woord ‘belastingparadijs’, dan lees je het volgende: “Belastingparadijzen zijn meestal landen die slechts weinig economisch potentieel bezitten (Monaco, Andorra, Marshalleilanden), sterk afhankelijk zijn van de dienstensector (Nederland, Luxemburg, België).” Voilà, we hoeven er geen doekjes om te doen, België is een belastingparadijs!

 

 

Dat is dus de reden waarom de rijke Fransman Bernard Arnault al geruime tijd in de Brusselse gemeente Ukkel is gedomicilieerd. En om de aangekondigde Franse rijkentaks te ontvluchten wil Arnault nu blijkbaar Belg worden. Waarschijnlijk maakt hij meer kans op een Belgisch paspoort dan de arme, thuisloze asielzoekers die ‘s nachts in Brusselse portieken en  parkeergarages slapen.

België is een belastingparadijs omdat alleen gewone mensen belastingen betalen

In België is het bankgeheim nog altijd niet volledig opgeheven, is er geen vermogenskadaster, is er geen vermogensbelasting en is er geen volwaardige meerwaardebelasting. Moest dat wel het geval zijn, dan had de regering genoeg geld om de crisis te betalen die de banken hebben veroorzaakt.

Om de lage uitkeringen voor gepensioneerden,  werklozen, invaliden en leefloners boven de armoedegrens te tillen, is een bedrag nodig van 1,2 miljard euro. Dat is amper drie procent van het persoonlijk fortuin van Arnault dat 41 miljard euro bedraagt.(1)

Overal in Europa ondergraven regeringen het sociaal model met als gevolg dat volgens de gegevens van Eurostat zo’n 115 miljoen Europeanen door armoede en sociale uitsluiting worden bedreigd. Ook onze regering doet daaraan mee en onderneemt weinig om de rijken en de winsten van bedrijven meer te belasten. Met de saneringsoperatie van 2012 speelde ze het klaar om de uitkeringen van de werkzoekenden te verminderen in de tijd. Door de uitkeringen te verminderen in de tijd zullen nog meer mensen afglijden naar de armoede.

Met de uitkeringen die de mensen vandaag krijgen is het onmogelijk een fatsoenlijk bestaan te leiden. Met een leefloon van 785 euro per maand heeft een alleenstaande 350 euro per maand tekort om minimaal financieel rond te komen. Een gezin met een leefloon van 1.403 euro per maand heeft 619 euro per maand tekort. Een alleenstaande werkloze met een uitkering van 916 euro per maand kampt met een tekort van 219 euro per maand. Voor een werkloos gezin met 1.446 euro per maand is het tekort 576 euro per maand.

Een rechtvaardige politiek zorgt ervoor dat deze bedragen worden aangepast en dat er geen jacht wordt gemaakt op werkloze en arme mensen

Een rechtvaardige politiek is een politiek die zorgt voor ‘alle’ mensen en die een vermogensbelasting uitwerkt. Een vermogensbelasting waarbij multimiljonairs zoals Arnault worden belast, met 1 procent op het deel van het vermogen boven de 1 miljoen euro, 2 procent boven de 2 miljoen euro en 3 procent boven de 3 miljoen euro. Met een vrijstelling voor de eigen woning met een waarde van 500.000 euro, brengt deze vermogensbelasting bijna 9 miljard euro op. Met dat bedrag verhoog je niet alleen de uitkeringen maar zorg je er ook voor dat je niet moet besparen op sociale huisvesting, sociale zekerheid en onderwijs.

Anders gezegd, een rechtvaardig belastingsysteem kan miljarden opbrengen.

 

Guido Deckers,

Nationaal ACV-propagandist voor het thema rechtvaardige fiscaliteit.

 

Stem voor Taks Justice Day!

Taks Justice Day werd genomineerd omdat oproepen voor rechtvaardige fiscaliteit een middel is om de solidariteit te organiseren. De Prijs Solidair wordt uitgereikt op ManiFiesta op zaterdag 22 september 2012.

Je kan stemmen via http://manifiesta.be/nl/prijs-solidair

Bron:

1: De Morgen/11.09.2012