Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Na intensieve klimaatweken binnen en vooral buiten het parlement, lijkt de politieke klimaatstorm in België (alleszins tijdelijk) te zijn gaan liggen.

Lees meer...

In april 2010 publiceerde Wikileaks, het klokkenluidersplatform van Julian Assange, honderdduizenden Amerikaanse documenten die als geheim waren geclassificeerd.

Lees meer...

Sinds 1944 bestaat in ons land een systeem van sociale zekerheid. Op 24 april viert ze haar 75ste verjaardag. Toen werd het Sociaal Pact ondertekend. Reden te meer om een ode te schrijven aan u, haar architect.

Lees meer...

Er zijn weinig beroepen waar de ongelijkheid tussen arm en rijk zo groot is als de kunstwereld. Doordat het de succesvolle kunstenaars zijn die de krant halen, blijft de toenemende precariteit onder makers grotendeels buiten beeld.

Lees meer...

De campagne Sign for my Future stelt drie duidelijke eisen aan de overheid: een klimaatwet, een financieringskader en een onafhankelijke klimaatwet. Ook Vlaams ABVV steunt de campagne. Caroline Copers, Algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, legt uit waarom de organisatie haar schouders onder de campagne zet.

Lees meer...

Dit parlement was niet bekwaam de zeer schuchtere klimaatwet te stemmen die er werd voorgelegd. Deze 'volksvertegenwoordigers’ zijn een stap verder gegaan door de anti-klimaat-CRM-wet over elektriciteitsproductie te stemmen.

Lees meer...

La mobilisation pour le climat n’en finit pas de s’amplifier. Débordant largement les cercles d’activistes de la cause environnementale, elle gagne de nouvelles couches sociales, prend un caractère de plus en plus massif et tend à exprimer une critique systémique du productivisme capitaliste sous-tendu par la concurrence pour le profit.

Lees meer...

This declaration was drafted by Daniel Tanuro and adopted by the national leadership of Belgium’s Gauche Anticapitaliste. Translated for Climate & Capitalism by Richard Fidler, who blogs at Life on the Left, with light editing by Ian Angus.

Lees meer...

Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen: “Het is misschien nog te vroeg op de dag om in een woedekramp te schieten, maar lulletje rozenwater Ben Weyts jaagt het bloed iets vlugger door mijn aderen en gezond is anders.

Lees meer...

VBO-topman Pieter Timmermans schrijft: “De lastenverlagingen hebben we niet in onze eigen zak gestoken, zoals de vakbonden gevreesd hadden” (DS 8/4).

Lees meer...