GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Moet er nog meer aandacht komen voor de geschiedenis van het kolonialisme in het secundair onderwijs? Zeker en vast. Het is choquerend dat een lied als 'De Kongo is van ons' blijkbaar door jonge festivalbezoekers wordt gezongen tijdens een racistisch incident.

Lees meer...

Prenez une heure de votre temps pour visionner ce film intitulé « Vérités et mensonges sur la SNCF » et réalisé par le Comité régional des syndicats de cheminots du Nord- Pas de Calais.

Lees meer...

Willem Staes, beleidsmedewerker bij Pax Christi Vlaanderen, vindt het 73 jaar na de verwoestende nucleaire aanval in Hiroshima en Nagasaki 'hoog tijd voor een radicale ommezwaai in het Belgische kernwapenbeleid'.

Lees meer...

S'il est un mot détestable, c'est bien « gouvernance ». Ce vocable entretient la confusion entre la direction d'une entreprise et celle de la chose publique.

Lees meer...

Hoe komt het dat er werkloosheid ontstaat? Hoe ontstaan crises? Is de vrije markt het beste systeem om ons te hoeden tegen armoede en werkloosheid?

Lees meer...

In dit uiterst beknopt bestek is het niet mogelijk om alle nodige nuances en voorbehouden te maken. Het gaat hier enkel om grote historische gelijkenissen, het princiep huldigend dat de interpretatie van de voorbije geschiedenis, helpt om de hedendaagse tijden beter te begrijpen. Het onderliggende stuk wil daaraan bijdragen.

Lees meer...

Zaterdag was het exact één jaar geleden dat door 122 landen een algemeen verbod op kernwapens werd onderhandeld. Ons land was daar jammer genoeg niet bij. Nochtans heeft België het Nucleair Non-proliferatie Verdrag (NPV) – dat deze week 50 kaarsjes mocht uitblazen - ondertekend als niet-kernwapenstaat. Volgens dat verdrag worden alle leden geacht multilaterale ontwapeningsonderhandelingen op touw te zetten en tot een goed einde te brengen om kernwapens de wereld uit te helpen. Voor het eerst in 70 jaar werden die begin vorig jaar in het kader van de VN opgestart. Merkwaardig genoeg stuurde ons land haar kat.

Lees meer...

In het online-magazine MO.be verscheen zopas een interessante beschouwing over de positie van de Europese Unie in het door Donald Trump gewijzigde internationaal landschap. In De handelsoorlogen van Trump dwingen de EU een echte globale speler te worden legt MO-redacteur John Vandaele niet alleen uit welke de gevolgen (kunnen) zijn van het moeilijk voorspelbaar Trump-beleid, maar ook welke conclusies wij daaruit als Europeanen moeten trekken, of nog precieser: welke de gevolgen daarvan zijn voor het beleid van de Europese Unie.

Lees meer...

"Depuis plus 30 ans, la crise a bon dos. On nous sert toujours lemême discours, les mêmes politiques d'austérité. On nous demande encore et toujours de faire des efforts car cela ira mieux demain..."

Lees meer...

In de vakbondswereld – ook binnen het ABVV – heerst regelmatig onbegrip tus- sen de militanten uit het noorden en het zuiden van ons land. De kameraden lijken wel lost in translation.

Lees meer...