20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

GF debatten 2019
                                  Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

L’annonce par le groupe PSA Peugeot Citroën de supprimer d’ici deux ans 14.000 emplois, dont 10.000 en France, n’a rien d’une surprise. C’est d’abord la conséquence d’une crise de surproduction capitaliste qui touche en fait l’ensemble du secteur de l’automobile : malgré la progression dans les pays émergents, la demande ne correspond plus à l’offre, le marché n’absorbe plus la production. Et la concurrence est féroce entre des constructeurs qui croient encore s’en tirer avec le lancement de nouveaux modèles.

Lees meer...

Bij heel wat bedrijven staat het water tot aan de lippen. Als we deze periode de jaarverslagen analyseren, zien we dat het operationele resultaat of het verschil tussen opbrengsten en kosten niet goed zit. De crisis moeten uitzweten, betekent geen vrijgeleide om niets te doen. Iedereen weet dat werkzekerheid, maar ook transparantie over de toekomst van bedrijven bepalend is voor het vertrouwen.

Lees meer...

Gezinsplanning is in het Westen zo vanzelfsprekend dat we er amper bij stilstaan. In ontwikkelingslanden is dat niet zo. MARLEEN TEMMERMAN wijst op de kwalijke gevolgen, voor de vrouwen, hun kinderen en hun omgeving.

Lees meer...

TINA, ’There is no alternative’ ’– ’Er is geen alternatief’, het was een geliefkoosde uitspraak van Margaret Thatcher. Er is geen alternatief voor het neoliberale beleid om kapitaal meer te belonen ten koste van arbeid. Alles wat zich als alternatief aanbiedt leidt tot chaos, aldus de liberale ideologen en politici, nagepraat door de sociaaldemocraten. Zo wordt elke kritiek op voorhand de mond gesnoerd.

Lees meer...

Á l’issue du sommet européen des 28 et 29 juin, le président de la République vient d’annoncer qu’il va demander au Parlement une ratification « rapide » du Pacte budgétaire. Il renie ainsi l’une de ses principales promesses électorales, celle de renégocier ce traité. Les décisions du sommet européen ne comportent en effet aucune mesure de nature à stopper la plongée aujourd’hui engagée de la zone euro dans un gouffre économique, social et démocratique. La ratification du Pacte budgétaire et les politiques d’hyperaustérité qu’il commande vont au contraire accélérer cette plongée. Pour Attac, la seule manière d’éviter ce désastre est que les citoyens s’emparent du débat et exigent d’être consultés par un référendum.

Lees meer...

Adopté par l’ensemble des États de l’ONU au Sommet Mondial de 2005, le concept de responsabilité de protéger (R2p) continue à faire l’objet de débats contradictoires à l’ONU. Ce concept introduit une double responsabilité : celle, première, de l’État dans la protection de ses populations, qu’il s’agisse ou non de ses ressortissants ; celle, subsidiaire de la communauté internationale lorsque l’État est défaillant.

Lees meer...

Je kan er je hoofd op verwedden dat François Hollande uit de EU-top komt met de aankondiging dat hij een compromis met Angela Merkel sloot. Maar hij had zelf de lat gelegd: "onze Duitse vrienden kunnen niet twee keer een rem zetten, eenmaal voor euro-obligaties en een andere keer op de herfinanciering van de schuld door de ECB", zo sprak hij de dag nadat hij tijdens presidentiële verkiezingen Nicolas Sarkozy had onttroond. Even kwam er hoop op verandering, bij sommigen zelfs euforie, in de reeds jaren zwalpende linkse rangen.

Lees meer...

Préparatifs de guerre contre la Syrie. N’en soyons pas complices sous prétexte de défendre le droit humanitaire!

Lees meer...

Geachte heer Eerste-Minister,
Hebt u dat soms ook dat u een onbehaaglijk gevoel overvalt ’s morgens bij de eerste kop koffie bij het beluisteren van de nieuwsberichten? Waarschijnlijk wel, want u bent een moreel hoogstaand mens.

Lees meer...

Les jours qui passent sont sans appel. Inefficaces et suicidaires, les politiques d’austérité jettent l’Europe dans le marasme économique et rendent impossible ce pour quoi elles ont été mises en place : réduire le déficit des comptes publics et la dette des États.

Lees meer...