190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


eacc68e9 c27f 4da3 ba66 4a5ee7deabc1

Visuel final4                                  Meer info

20190426 pamflet EuroManifestatie NL1Info

936913c7 a186 4d51 92cf 424ccf871efcZie affiche

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

8MEI 19 affiche
         www.8meikomitee.gent

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                Français
                                Nederlands

Zij hadden hun redenen

Terwijl alle camera’s gericht zijn op de zogenaamde “lone wolf”, de moorddadige kruisvaarder Anders Breivik, die de multiculturele sociaaldemocratische Noorse droom op 22 juli 2011 aan flarden schoot op het eiland Utoya, is het belangrijker om te kijken welke structurele omwentelingen binnen Europa vandaag aan de gang zijn die zich verbergen achter de rug van Breivik.

Lees meer...

Hoe lager de opleiding van de ouders, des te meer cola drinken de kinderen. Dat is de conclusie van een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Gent. Ouders kregen via 34 Vlaamse kleuter- en basisscholen een vragenlijst waarop ze informatie gaven over hun beroep, hun opleiding en het verbruik van cola en limonade in huis. Kansarme gezinnen hebben meer ongezonde voedingsgewoontes en hebben dus nood aan sensibilisering. Want teveel frisdrank leidt tot overgewicht en diabetes. Het Vlaams Netwerk is niet verrast door het onderzoek, maar wil verder kijken dan de pure statistieken.

Lees meer...

Volgens het Steunpunt Armoedebestrijding heeft de regering Di-Rupo te weinig aandacht voor mensen die in armoede leven. In het domein werk en werkloosheid ligt een sterke nadruk op het schuldmodel: mensen worden geacht zelf verantwoordelijk te zijn dat ze werk hebben of werkloos zijn. Tussen de flexibiliteit die van hen gevraagd wordt en werkzekerheid is er te weinig evenwicht.

Lees meer...

Volgens socioloog Jan Hertogen (JH) begin ZDF journalist die het tegendeel beweerde , de Fatale vergissing door zich te beperken tot de cijfers voor Brussel Stad. In feite zijn geen 33.000 maar 15.500 misdrijven per 100.000 inwoners in het Brussels gewest, en is hiermee Brussel veiliger dan Frankfurt! Wij publiceren de integrale mededeling van JH.

Lees meer...

Het verzet van de vakbonden tegen onderdelen van het federale regeerakkoord werd geframed als een opstand tegen het langere werken. Niet enkel is het ACV-standpunt over dat langere werken wel iets genuanceerder dan dat. Maar vooral werd ternauwernood aandacht besteed aan wat syndicaal nog het sterkst verontwaardigde, zijnde de drievoudige aanslag op de werklozen. Of hoe benoem je anders de hervorming van de wachtuitkeringen voor schoolverlaters, de versterking van de degressiviteit voor de langdurig werklozen en de schrapping van de toeslag voor werklozen van 50 tot 54 jaar?

Lees meer...

We stellen met verbazing vast dat verschillende Vlaamse politieke partijen, ook Groen en SP.A, de verklaring van Jozef De Witte over de regularisatiecampagnes (DS 31-03-2012) onderschrijven. Hierin stelde hij dat de regularisatiecampagnes die we de voorbije jaren hebben gekend wellicht een vergissing waren. Het is spijtig en triest dat zelfs partijen die de regularisatiecampagnes mee geëist en goedgekeurd hebben, nu hun kar draaien onder druk van de rechtse partijen.

Lees meer...

Over het debat dat woensdag werd gehouden in de Kamer over het rapport en de aanbevelingen van de bijzondere commissie Dexia lieten onze BIG-media vooral de hardste roepers aan het woord. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Slachtoffer van dienst was in de eerste plaats het ACW. De beweging werd in het vizier genomen door ultraliberalen van allerlei slag. Daarbij werden slagen onder de gordel niet geschuwd. Open VLD, LDD, N-VA en zo mogelijk nog erger wreven zich vergenoegd in de handen.

Lees meer...

Depuis le début de cette année, l’hypothèse d’une attaque aérienne préventive d’Israël contre l’Iran est agitée avec complaisance sur la scène internationale. Il n’est pas certain que la droite sioniste incarnée par Netanyahou osera se passer du feu vert de Washington, mais il l’est qu’elle profite outrageusement de la pression de son lobby américain sur un Obama en campagne électorale. Plus Obama redoute un fait accompli, plus il assure Israël d’un soutien indéfectible.

Lees meer...

Jean-Luc Mélenchon die bij de Franse presidentsverkiezingen opkomt voor het Front de Gauche hield gisteren een massameeting in Rijsel. Onder de 15.000 deelnemers waren er honderden Belgen die met de bus waren gekomen vanuit de ABVV-gewesten Luik, Namen, Charleroi, Doornik, Moeskroen, enz ... Ze vormden een erehaag voor Jean-Luc Mélenchon toen hij zich naar de tribune begaf. Op het einde van zijn speech vervoegden de ABVV-verantwoordelijken hem.

Lees meer...

Het Rijnlandmodel was het succesverhaal van West Duitsland. De vakbonden speelden volop mee in de “mitbestimmung”, het waren win-win situaties voor beide partijen. De algemene volkswelvaart werd quasi gerealiseerd. De Kurfürstendam in West- Berlijn, de glitterende winkelstraat vlak aan de Oostgrens, moest in de Koude Oorlog de overkant verblinden. Dat is nu niet meer nodig. Vandaag, na twintig jaar, is het herenigde Duitsland een Armenanstalt (Armenhuis) voor miljoenen Duitsers geworden. Terwijl de winsten en hoge vermogens pieken.

Lees meer...

190328 LEF DoededenktestDEFInformatie

190328 LEF FaitesletestdereflexionDEF1Information

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info