Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen


Freya Van den Bossche en Johan Vande Lanotte vergissen zich van vijand, schrijft TOM DE MEESTER. Niet de gemeenten, maar de subsidies van zonne-energie van de Vlaamse regering waarvan de bedrijven meest profiteren, liggen aan de basis van de hoge distributietarieven.

Lees meer...

1 Mei 2012. We staan aan de vooravond van de VN-milieutop "Rio + 20" (20-22-juni) die over 50 dagen begint. En we herdenken dat het ’moderne’ milieubewustzijn een halve eeuw oud is.

Lees meer...

Onderzoekster Nadia Fadil zet nog eens de argumenten tegen een hoofddoekenverbod op een rijtje. De tekst nam de vorm aan van een petitie die ondertussen al door 70 ’prominenten’ werd ondertekend.

Lees meer...

Minister Lieten heeft een "ambitieus" plan tegen kinderarmoede terwijl Minister Deconinck nog een blik armen open trekt, schrijft Eric Goeman, woordvoerder van Attac Vlaanderen.

Lees meer...

Terwijl alle camera’s gericht zijn op de zogenaamde “lone wolf”, de moorddadige kruisvaarder Anders Breivik, die de multiculturele sociaaldemocratische Noorse droom op 22 juli 2011 aan flarden schoot op het eiland Utoya, is het belangrijker om te kijken welke structurele omwentelingen binnen Europa vandaag aan de gang zijn die zich verbergen achter de rug van Breivik.

Lees meer...

Hoe lager de opleiding van de ouders, des te meer cola drinken de kinderen. Dat is de conclusie van een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Gent. Ouders kregen via 34 Vlaamse kleuter- en basisscholen een vragenlijst waarop ze informatie gaven over hun beroep, hun opleiding en het verbruik van cola en limonade in huis. Kansarme gezinnen hebben meer ongezonde voedingsgewoontes en hebben dus nood aan sensibilisering. Want teveel frisdrank leidt tot overgewicht en diabetes. Het Vlaams Netwerk is niet verrast door het onderzoek, maar wil verder kijken dan de pure statistieken.

Lees meer...

Volgens het Steunpunt Armoedebestrijding heeft de regering Di-Rupo te weinig aandacht voor mensen die in armoede leven. In het domein werk en werkloosheid ligt een sterke nadruk op het schuldmodel: mensen worden geacht zelf verantwoordelijk te zijn dat ze werk hebben of werkloos zijn. Tussen de flexibiliteit die van hen gevraagd wordt en werkzekerheid is er te weinig evenwicht.

Lees meer...

Volgens socioloog Jan Hertogen (JH) begin ZDF journalist die het tegendeel beweerde , de Fatale vergissing door zich te beperken tot de cijfers voor Brussel Stad. In feite zijn geen 33.000 maar 15.500 misdrijven per 100.000 inwoners in het Brussels gewest, en is hiermee Brussel veiliger dan Frankfurt! Wij publiceren de integrale mededeling van JH.

Lees meer...

Het verzet van de vakbonden tegen onderdelen van het federale regeerakkoord werd geframed als een opstand tegen het langere werken. Niet enkel is het ACV-standpunt over dat langere werken wel iets genuanceerder dan dat. Maar vooral werd ternauwernood aandacht besteed aan wat syndicaal nog het sterkst verontwaardigde, zijnde de drievoudige aanslag op de werklozen. Of hoe benoem je anders de hervorming van de wachtuitkeringen voor schoolverlaters, de versterking van de degressiviteit voor de langdurig werklozen en de schrapping van de toeslag voor werklozen van 50 tot 54 jaar?

Lees meer...

We stellen met verbazing vast dat verschillende Vlaamse politieke partijen, ook Groen en SP.A, de verklaring van Jozef De Witte over de regularisatiecampagnes (DS 31-03-2012) onderschrijven. Hierin stelde hij dat de regularisatiecampagnes die we de voorbije jaren hebben gekend wellicht een vergissing waren. Het is spijtig en triest dat zelfs partijen die de regularisatiecampagnes mee geëist en goedgekeurd hebben, nu hun kar draaien onder druk van de rechtse partijen.

Lees meer...