Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Over het debat dat woensdag werd gehouden in de Kamer over het rapport en de aanbevelingen van de bijzondere commissie Dexia lieten onze BIG-media vooral de hardste roepers aan het woord. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Slachtoffer van dienst was in de eerste plaats het ACW. De beweging werd in het vizier genomen door ultraliberalen van allerlei slag. Daarbij werden slagen onder de gordel niet geschuwd. Open VLD, LDD, N-VA en zo mogelijk nog erger wreven zich vergenoegd in de handen.

Lees meer...

Depuis le début de cette année, l’hypothèse d’une attaque aérienne préventive d’Israël contre l’Iran est agitée avec complaisance sur la scène internationale. Il n’est pas certain que la droite sioniste incarnée par Netanyahou osera se passer du feu vert de Washington, mais il l’est qu’elle profite outrageusement de la pression de son lobby américain sur un Obama en campagne électorale. Plus Obama redoute un fait accompli, plus il assure Israël d’un soutien indéfectible.

Lees meer...

Jean-Luc Mélenchon die bij de Franse presidentsverkiezingen opkomt voor het Front de Gauche hield gisteren een massameeting in Rijsel. Onder de 15.000 deelnemers waren er honderden Belgen die met de bus waren gekomen vanuit de ABVV-gewesten Luik, Namen, Charleroi, Doornik, Moeskroen, enz ... Ze vormden een erehaag voor Jean-Luc Mélenchon toen hij zich naar de tribune begaf. Op het einde van zijn speech vervoegden de ABVV-verantwoordelijken hem.

Lees meer...

Het Rijnlandmodel was het succesverhaal van West Duitsland. De vakbonden speelden volop mee in de “mitbestimmung”, het waren win-win situaties voor beide partijen. De algemene volkswelvaart werd quasi gerealiseerd. De Kurfürstendam in West- Berlijn, de glitterende winkelstraat vlak aan de Oostgrens, moest in de Koude Oorlog de overkant verblinden. Dat is nu niet meer nodig. Vandaag, na twintig jaar, is het herenigde Duitsland een Armenanstalt (Armenhuis) voor miljoenen Duitsers geworden. Terwijl de winsten en hoge vermogens pieken.

Lees meer...

Vorige week zijn 22 kinderen tragisch omgekomen bij een busongeval in Zwitserland. Dagenlang was er geen ander nieuws in dit land. Syrië bestond niet meer, er was geen soberheidsbeleid, er was geen Water Forum in Marseille … Er was wel een dag van nationale rouw, alle regeringen plus de hoogste Europese vertegenwoordigers waren aanwezig op de rouwplechtigheid, dag na dag konden we mensen zien en horen op televisie en op de radio over wat ze dachten van de kinderen, van de bus, van de tunnel …

Lees meer...

L’Europe officielle, qui a été incapable de traiter correctement le problème grec à ses débuts, tente de se persuader que la crise de l’euro est derrière elle. Mais les marchés ne sont pas dupes : même encadré, encastré dans un montage financier incroyablement complexe, un délestage de dettes reste un défaut de paiement, assez anticipé pour éviter une nouvelle panique des banques gavées de prêts par la BCE.

Lees meer...

Inzetten op sociale investeringen als volgende stap.
De Duitse bondskanselier, Angela Merkel, noemt de ondertekening van het Begrotingspact ‘een mijlpaal in de geschiedenis van de Europese Unie’. Volgens Europees president Herman Van Rompuy kan het pact een duurzaam instrument zijn om ‘de euro weer in veilige wateren te brengen’. 25 van de 27 Europese lidstaten ondertekenden het pact. Alleen Groot-Brittannië en Tsjechië doen niet mee. Maar wat houdt dat pact nu eigenlijk in en wat zijn de consequenties?

Lees meer...

Na de zware saneringsoperatie van 11,3 mia euro in december 2011, moest de federale regering bij de begrotingscontrole in februari 2012 opnieuw op zoek naar 2 mia euro. De regering was bij de begrotingsopmaak immers uitgegaan van te positieve groeiscenario’s. De Europese Commissie laat de Belgische overheid ook geen marge en staat erop dat het begrotingstekort in 2012 wordt teruggebracht tot 2,8% van het BBP, op straffe van sancties.

Lees meer...

De vredesbeweging had onlangs een onderhoud met het kabinet Buitenlandse Zaken over kernontwapening. Gevraagd naar de Belgische houding inzake een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten kregen we het antwoord dat er slechts één groot gevaar bestaat in de regio: het irrationele en onberekenbare Iran. Veel westerse leiders onder wie de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Alain Juppé, en media beweren bovendien dat het bewezen is dat Iran een kernwapenprogramma heeft lopen of ze doen alsof dat zo is. Ze verwijzen naar het IAEA-rapport (Internationaal Atoomenergie Agentschap) van november 2011. Maar het IAEA spreekt niet over bewijzen.

Lees meer...

De opiniepeiling bij 2380 Belgen was aanleiding tot een grote titel “Wie stopt De Wever?” (maandag in De Morgen). Want Bart DW is nu de meest populaire politicus in Vlaanderen, met 61%, tegen 57% voor DiRupo, en 59% voor Kris Peeters. Maar klopt die conclusie wel?

Lees meer...