Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Pas subversive pour un sou, Carbon Tracker Initiative est une ONG bien connue pour ses travaux sérieux sur le « budget carbone » - autrement dit la quantité de carbone fossile que l’humanité peut encore envoyer dans l’atmosphère sous forme de gaz carbonique d’ici 2050, si l’on veut avoir une chance de ne pas (trop) dépasser 2°C de hausse de la température.

Lees meer...

Volgens sommige commentatoren blijft er, na een jaar steriele onderhandelingen, nog maar één oplossing over om tot een Belgisch compromis te komen: beroep doen op een buitenlandse bemiddelaar. Als Luxemburger wil ik hier dan ook mijn bescheiden diensten aanbieden.

Lees meer...

Jan-Pieter Everaerts, uitgever van het e-zine “De Groene Belg” stuurde ons onderstaand (kritisch) overzicht.

Lees meer...

De financiële crisis die in september 2008 uitbrak en dit jaar een aantal Europese landen op de rand van het failliet brengt is maar één aspect van de crisis van het kapitalistisch systeem. Daarnaast heb je een economische en sociale crisis en de milieucrisis. Sommigen spreken van een beschavingscrisis. Een aspect dat minder aandacht krijgt is de crisis van de democratie die hiermee gepaard gaat.

Lees meer...

De actie tegen het genetisch gemanipuleerd aardappelveld in Wetteren heeft veel stof doen opwaaien. Volgens tegenstanders zijn ggo’s nefast voor de natuur en de kleine boeren. Maar in Cuba, uitgerekend een land dat een voortrekkersrol speelt op het vlak van de biolandbouw, lijken ggo’s geen probleem te zijn. Hoe zit dat nu?

Lees meer...

Uittredend minister van Financiën Didier Reynders is in Brussel verkozen tot ’Taxman 2011’. De jury looft "zijn verwezenlijkingen als minister van Financiën sedert 1999 en meer in het bijzonder de oprichting van Tax Shelter voor de audiovisuele en cinematografische sector". De prijs wordt elk jaar toegekend aan de persoon of organisatie die de meest opmerkelijke bijdrage geleverd heeft aan de fiscaliteit.

Lees meer...

Pas wanneer een zeer zwaar ongeluk - dat volgens experten nooit had kunnen gebeuren (tenzij in een minder ontwikkeld land) - tot verschillende melt-downs leidt, en pas wanneer 250.000 mensen op straat protesteren tegen kernenergie, en de Groenen in een deelstaatverkiezing groter worden dan de conservatieve partij, dan, dan pas voelt Merkel de hete adem in haar nek, en gooit ze het roer om: alle Duitse kerncentrales gaan dicht. De nucleaire lobby bijt onherroepelijk in het zand. Naast "civiel" of gecontroleerd gebruik van kernsplitsing bestaat er ook zoiets als bewust ongecontroleerd gebruik van kernsplitsing, bedoeld voor militaire toepassingen. Dat levert geen Fukushima, maar Hiroshima’s op. Dus nog iets straffer spul.

Lees meer...

Dinsdag verscheen een rapport van Europa met sociaaleconomische aanbevelingen voor België. Dit rapport beantwoordde volledig aan mijn verwachtingen. Niet omdat het de juiste analyses bevat, wel omdat het zo voorspelbaar is. De economische haviken in Europa hebben dit rapport nog maar eens benut om de usual suspects aan te vallen en hun eenzijdige, neoliberale benadering voor het budgettaire en sociaaleconomische beleid op te leggen. Aldus Luc Cortebeeck, voorzitter van het ACV.

Lees meer...

Woensdag en donderdag kwamen de ministers van Defensie van alle NAVO-lidstaten samen op het hoofdkwartier in Evere. De Verenigde Staten zijn bereid om met Rusland te gaan onderhandelen over de tactische kernwapens. Obama wacht op groen licht van de Europese NAVO-partners. Minister De Crem moet die kans grijpen en een duidelijke boodschap geven: “wat ons betreft mogen die kernwapens weg.”

Lees meer...

Door genetisch gemanipuleerde aardappelen, resistent tegen de aardappelplaag, zouden de Vlaamse landbouwers jaarlijks 55 miljoen € kunnen besparen op gewasbeschermingsmiddelen. Dus twee vliegen in één klap: minder kosten voor de boer en een milieuvriendelijke aardappelteelt. “Wie kan daar iets op tegen hebben?” Als boer graven we graag naar de grond van de zaak, dus ook in deze kwestie. Laten we ons allereerst eens afvragen waarom de Vlaamse aardappelboeren ieder seizoen 10 tot 15 keer met hun spuittoestel uitrukken om deze gevreesde schimmel- ziekte te lijf te gaan?

Lees meer...