20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

GF debatten 2019
                                  Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Op 03/07/2018 zullen de personeelsleden van de gesloten centra voor illegalen van Merkplas en Brugge  prikacties organiseren ter ondersteuning van aan de gang zijnde staking binnen de gevangenissen. Met deze actie willen de personeelsleden  hun solidariteit betuigen aan hun  collega’s binnen justitie.  

Zij voeren immers actie tegen de afbraak van het overheidsstatuut.

 Afschaffing van het stakingsrecht door minimale dienstverlening (opvorderingen bij staking?)

Afschaffing van het ziektekrediet, geen statutairen meer, invoering van interimarbeid tegenover volwaardige aanwervingen, het verder uithollen van de codex (statuut van de ambtenaar), enz enz…...

 Dit heeft ook zijn weerslag op ons in de gesloten centra.

Ook wij zullen de gevolgen hiervan voelen in ons dagelijks werk.

Vandaar onze steun aan onze collega-cipiers in de gevangenissen.

We willen hen steunen en tevens aangeven dat ook wij vragende partij zijn voor een goed ambtenarenstatuut en vakbondsrecht.

De prikacties in Merkplas zullen starten om 13u en eindigen om 15u, in Brugge starten de prikacties om 7u tot 10u en van 12u30 tot 14u30. Tijdens de prikacties zullen de personeelsleden de piketten aan de respectievelijke gevangenissen ondersteunen.

 Door het federaal personeel monddood te maken, zullen de problemen niet verdwijnen. Integendeel, ze zullen door het personeel niet meer benoemd kunnen worden…..

Ellen Van Noten

ACOD Overheidsdiensten