190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


eacc68e9 c27f 4da3 ba66 4a5ee7deabc1

20190426 pamflet EuroManifestatie NL1Info

936913c7 a186 4d51 92cf 424ccf871efcZie affiche

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

8MEI 19 affiche
         www.8meikomitee.gent

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                Français
                                Nederlands

Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Greenpaece

Brussel, 25 juli 2018 - Ook dieren en planten die genoombewerking (genome editing) ondergingen, moeten voldoen aan alle vereisten op het vlak van risicoanalyse, traceerbaarheid en etikettering die zijn opgenomen in de ggo-wetgeving van de EU. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vandaag beslist.

Begin deze week onthulden enkele media dat het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) al anderhalf jaar in stilte een veldproef uitvoert met ggo-maïs, met behulp van de zogenaamde CRISPR/Cas9-methode. Volgens het arrest van het Europees Hof is deze veldproef illegaal.

Het Hof oordeelt dat elk organisme dat voortkomt uit de nieuwe ggo-techniek van genoombewerking ook binnen het toepassingsgebied van de ggo-wet valt. Het Hof argumenteert dat de risico's die gelinkt zijn aan deze technieken vergelijkbaar zijn met de risico's van conventionele genetische manipulatie.

Dit arrest bevestigt de waarschuwingen van wetenschappers dat genoombewerking onbedoelde DNA-schade kan veroorzaken met ongekende gevolgen. Een recent artikel in Nature toonde aan dat CRIPR/Cas veel meer deletie (mutatie waarbij de hoeveelheid genetisch materiaal afneemt) en complexere genoomherschikkingen kan veroorzaken dan de experten dachten.

Beleidsexperte Franziska Achterberg van Greenpeace EU verklaart: "Het Hof maakt duidelijk dat planten en dieren die afkomstig zijn van genoombewerking aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als andere ggo's. Deze vereisten bestaan om schade te voorkomen en om consumenten te informeren over wat ze op hun bord krijgen. Deze ggo's toelaten in het milieu zonder gepaste veiligheidsmaatregelen is illegaal en onverantwoordelijk, zeker omdat genoombewerking kan leiden tot onbedoelde neveneffecten. De Europese Commissie en de regeringen van de lidstaten moeten er nu voor zorgen dat nieuwe ggo's ook volledig getest en gelabeld worden, en dat alle veldproeven beantwoorden aan de ggo-regels."

190328 LEF DoededenktestDEFInformatie

190328 LEF FaitesletestdereflexionDEF1Information

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info