Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Met verbijstering hebben we als ACOD Overheidsdiensten en Vlaamse personeelsleden vernomen dat minister Homans en de Vlaamse regering een gedeelte van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) wil afbouwen. Het gaat hier om regelrechte afbraakmaatregelen die ervoor zorgen dat het personeel erop achteruit gaat.

Lees meer...

Op 11 en 12 juli slaan de NAVO-leiders opnieuw hun tenten op voor een NAVO-top in een peperduur nieuw gebouw waarvoor de belastingbetaler 1,1 miljard dollar moest neertellen. De NAVO is een product van de Koude Oorlog. Terwijl het vroegere Warschaupact – de militaire alliantie van het communistische Oost-Europa – ophield te bestaan, versterkte de NAVO zich tot een mondiale actor door: de uitbreiding van het grondgebied, door militaire interventies buiten dat grondgebied en door een hele reeks militaire samenwerkingsverbanden met partners wereldwijd. 

Lees meer...

Het is niet ondenkbaar dat door de veranderingen die minister van Justitie Koen Geens wil doorvoeren in het statuut van het gevangenispersoneel weldra dossiers van zware criminelen, terreurverdachten of terroristen zullen worden beheerd door personeel dat op tijdelijke basis in een gevangenis werkt. Gezien het beleid van de regering Michel I zou het niet denkbeeldig zijn dat het om een uitzendkracht van bijvoorbeeld Adecco zou kunnen gaan.

 

Lees meer...

Brussel, 18 juni 2018 - België is een land zonder veel ambitie op vlak van klimaat- en energiebeleid, zeker in vergelijking met onze buurlanden. Dat blijkt uit een vergelijkende studie van de Europese lidstaten, uitgevoerd in opdracht van CAN Europe (Climate Action Network). België staat daarin op de 16e plaats, ver achter alle buurlanden.  Volgens 11.11.11 en WWF ontlopende federale en deelstaatregeringen hun verantwoordelijkheid ten opzichte van niet alleen de Belg vandaag maar ook de toekomstige generaties en gemeenschappen die ook getroffen worden door de klimaatverandering.

Lees meer...

Communiqué de presse. « Il est temps de replacer les valeurs démocratiques au cœur des politiques européennes. »

Lees meer...

Le  22 mars 2018, le Conseil européen faisait appel à la Commission européenne pour présenter, lors du premier trimestre de 2019, une proposition de stratégie à long terme pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre en concordance avec l’Accord de Paris.

Lees meer...

Sinds enkele dagen staakt het gevangenispersoneel in tal van Belgische gevangenissen. Bij vele politici en in verschillende media is er verontwaardiging over het zogezegde gebrek aan respect voor de basisrechten van de gedetineerden. ACOD-verantwoordelijke voor het gevangeniswezen Gino Hoppe ontkent dit: “Door de stakingen zou er immers personeelstekort zijn, waardoor de gedetineerden meer in hun cel zouden moeten blijven en minder bezoek zouden kunnen ontvangen. De waarheid blijkt echter veel subtieler dan dit, zoals blijkt uit twee recente voorvallen.”

Lees meer...

Al geruime tijd neemt Newrest Servair Belgium een loopje met de wetgeving. Door de toepassing van een verkeerdelijk paritair comité, worden werknemers volgens te lage barema's betaald. Ondanks vaststellingen door de sociale inspectie volhard de werkgever.3 à 6 euro per uur minder betalen aan elk van zijn werknemers, komt neer op een maandelijks bruto loontekort tussen 500 en 1000€ voor elke werknemer. Bij deze aanzienlijke bedragen moeten verder nog de dertiende maand, het enkele en dubbele vakantiegeld opgeteld worden, hetzij een derde meer. Dit alles komt neer op een gemiddelde maandelijkse loondiefstal van 700 à 1 400€ ; met niet de minste verontschuldigingen!”

Lees meer...

Vandaag (27-06-18) lanceert een coalitie van wetenschappers en vredesorganisaties het Europees initiatief 'Researchers for Peace'. Meer dan 700 wetenschappers en academici uit 19 EU landen vragen de Europese Unie om de financiering van militair onderzoek onmiddellijk stop te zetten. De onderzoekers nodigen hun collega's uit om zich uit te spreken en een online te onderschrijven.

Lees meer...

In a report published in early June, the global union federation of the workers from the building and wood sectors revealed serious violations of workers' rights at the stadium construction sites for the 2018 World Cup in Russia.

Lees meer...