190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


eacc68e9 c27f 4da3 ba66 4a5ee7deabc1

Visuel final4                                  Meer info

20190426 pamflet EuroManifestatie NL1Info

936913c7 a186 4d51 92cf 424ccf871efcZie affiche

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

8MEI 19 affiche
         www.8meikomitee.gent

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                Français
                                Nederlands

Zij hadden hun redenen

Delen van artikels


Deze nota formuleert enkele bedenkingen omtrent gemeentepolitiek n.a.v. de gemeenteraadverkiezingen 2006 en werd als leidraad gebruikt bij een eerste gedachtewisseling binnen LEF op de Stuurgroepvergadering van 8 januari ’05. Na een poging tot situering in een algemeen politiek kader, behandelt zij de grote lijnen van een mogelijk politiek programma als antwoord op de gestelde problemen, een voorstel van electorale strategie en tenslotte een voorstel van hoe LEF in de kieskampanje zou kunnen tussenkomen.1.Politieke situering
1.1.het gemeentelijk beleid kan niet los gezien worden van de nationale en Vlaamse politiek. Zoals o.a. Corijn stelt geeft Vlaanderen te weinig middelen aan de kernsteden omdat het Vlaams Parlement sterk bevolkt is door burgemeesters van Kleine gemeenten. Toch moeten de kernsteden veel meer uitgeven aan openbaar vervoer en culturele dienstverlening (vb. theaters, bilbliotheken) en voor de opvang van kansarmen.
1.2.ook de neoliberale globalisering (via Europa) bedreigt de gemeentelijke politiek : privatisering van openbare dienstverlening, uitverkoop van openbaar patrimonium …
1.3.de gemeentelijke autonomie wordt steeds meer uitgehold. Voor de eenvoudigste maatregel (vb. zone 30 in een straat met een school) zijn er aanzienlijke bureaucratische hinderpalen
1.4.de gemeentelijke democratie is in hetzelfde bedje ziek als deze op andere niveaus in ons land: toenemend belang van personen, afnemend belang van politieke inhoud, toenemende macht van uitvoerend niveau, gevoel van machteloosheid bij de burgers enz. (cfr. ons standpunt van april 04)
1.5. veel van de door ons aangehaalde kritieken worden door lokale politici van de democratische partijen (zowel van meerderheid als oppositie) onderschreven. Toch zijn het gekozenen van hun partijen die op Vlaams en/of federaal niveau de dienst uitmaken.
1.6. mede in verband met voorgaande punten zien wij in de meeste Vlaamse gemeenten een gestage opgang van het VB

2.Elementen voor een progressief programma
2.1. een gedurfd sociaal programma: sociale woningbouw, strijd tegen kansarmoede ….
2.2.strijd voor meer middelen voor de kernsteden
2.3.opwaardering gemeentelijke autonomie
2.4. participatieve democratie

3.Electorale strategie
3.1 nood aan stappen voor behoud cordon sanitaire
3.2 nood progressieve alliantie
3.3 belang radicale inbreng

4. Mogelijke inbreng LEF in kieskampanje
4.1 bekendmaking van onze visie
4.2 waar mogelijk bijdragen tot bovengenoemde electorale strategie
4.3 kritische bevraging van kandidaten (cfr. Doe de Denktest)
4.4 organisatie ontmoetingen:
4.4.1 informele en/of discrete contacten
4.4.2 ev. open trefdagen
4.5 wat niet: neerleggen LEF lijsten

Brusssel, 8 januari 2005

 

 

 

190328 LEF DoededenktestDEFInformatie

190328 LEF FaitesletestdereflexionDEF1Information

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info