Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Polls open for voting in some countries tomorrow, and there’s so much on the line. This is not your typical election. We need to listen to scientists and millions of children who are taking part in climate marches across Europe.

Lees meer...

Thanks to supporters like you, we have managed to win the backing of hundreds of candidates for the European elections. Across Europe, activists have been asking their MEP candidates to sign our pledge to vote against all forms of ISDS and for binding corporate accountability rules at EU and UN levels.

Lees meer...

On 23 May the European Federation of Public Service Unions (EPSU) will be before the General Court of the European Union bringing a claim against the European Commission for breaching rules on social dialogue (TFEU article 155.2).

Lees meer...

Today, the opening day of ETUC Congress – the largest European gathering of national trade union leaders for four years – ETUC General Secretary Luca Visentini will thank outgoing European Commission President Jean-Claude Juncker for rescuing ‘social Europe’...

Lees meer...

Uit een bevraging van april 2019 blijkt er in ons land een groot draagvlak te bestaan voor kernontwapening. De vraag stelt zich wat onze politieke partijen denken en vooral wat zij in de volgende regering gaan doen voor kernontwapening.

Lees meer...

Connaissez-vous des gens qui peuvent signer (et donc qui habitent dans une commune bruxelloise?). Vous pouvez télécharger le formulaire ici et le faire signer. Peu importe si vous n’en avez pas beaucoup, même quatre ou cinq de beaucoup de monde peuvent faire la différence pour nous.

Lees meer...

In the lead up to this week’s European elections we have seen what the extreme right is capable of in seeking to win votes. The publication of a video by the German media exposed the corruption of Heinz-Christian Strache, Vice-Chancellor of Austria and leader of the far-right FPŐ. 

Lees meer...

De biodiversiteit is in crisis. We moeten deze even ernstig nemen als de klimaatcrisis. Uit gesprekken die WWF voerde met politieke partijen blijkt dat ze de problemen erkennen. WWF vraagt dan ook dat ze na de verkiezingen drastische maatregelen nemen.

Lees meer...

In dit charter zetten de ACOD Jongeren hun belangrijkste strijdpunten in de verf. Het dient als een leidraad voor de ACOD Jongeren van de toekomstige generaties.

Lees meer...

Tijdens de verkiezingscampagne worden burgers overstelpt met beloften en propaganda, waardoor er sprake is van een zekere verkiezingsmoeheid. Wat de voorbije weken wel de harten beroerde, was een intens verdrietige en akelige gebeurtenis in Antwerpen die een aantal pijnpunten van onder meer de justitiële werking blootlegde.

Lees meer...