Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Thanks to your help, the EU has just published a new law that should considerably reduce the amount of palm oil we burn in our cars and, as a result, protect better the rainforests and their inhabitants.

Lees meer...

Een duizendtal actievoerders vanuit de Koerdische Gemeenschap betoogden op 22 mei in Brussel om zich solidair te verklaren met de hongerstakers in de Turkse gevangenissen, en om op te roepen dat de eisen ingewilligd worden opdat deze hongerstakingen stoppen.

Lees meer...

Chères et chers signataires de nos cartes blanches, de notre pétition et de notre appel aux politiques,

Lees meer...

Hoe sterk is het thema 'internationale samenwerking en solidariteit' aanwezig in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen? 11.11.11 analyseerde de programma's van zes partijen en stelde vast dat ze in meer of mindere mate aandacht hebben voor belangrijke internationale thema's,...

Lees meer...

n a strong show of support for workers, civil servants and unions in central government, the Congress of the European Trade Union Confederation branded as unacceptable the attempts of the Commission to reject a social partner agreement.

Lees meer...

Woensdag 22 mei 2019, Brussel - Vier dagen voor de verkiezingen herinnert de Klimaatcoalitie aan haar voornaamste aanbevelingen voor België. Een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid moet de ruggengraat van de volgende regeringen vormen.

Lees meer...

Sarah Schlitz est Candidat N° 1 sur la liste Ecolo pour la Chambre, dans l'arrondissement Liège, et membre de ce parti.

Lees meer...

De Move Your Money-campagne, een initiatief van Hart boven Hard, Greenpeace, FairFin en D’Urgent, zit in de laatste fase. De kaap van de 10.000 ondertekenaars is in zicht!

Lees meer...

Op 23 april organiseerde de Vlaamse vleugel van de Belgische Coalitie tegen de Kernwapens (BCK) een debat met afgevaardigden van 5 partijen. Voorafgaandelijk werd er ook een schriftelijke bevraging georganiseerd.

Lees meer...

Op 26 mei kiezen we een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement. Daarmee bepalen we welk beleid we willen voor de komende vijf jaar. Voor wat betreft de Belgische spoorwegen, zijn de Europese, maar vooral de federale verkiezingen cruciaal.

Lees meer...