2018 01 25 conference gesticulee

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Hart tegen Hard is het nieuwe samenwerkingsverband van Vlaamse middenveld organisaties dat zich verzet tegen het besparingsbeleid van de Vlaamse Regering. Enkele honderden activisten van dit veelkleurig en zeer divers gezelschap verzamelden op het Brusselse Surlet de Chokierplein in de buurt van het Vlaams Parlement. Zij vormden een mensenketting die een alternatieve septemberverklaring doorgaaf aan een kleine delegatie die haar bracht naar het Vlaams Parlement, waar zij aan Minister-president Bourgeois doorgaf.

Lees meer...

Delen van artikels

Alle inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens. Daarvoor komen de verenigingen waar armen het woord nemen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië op zondag 12 oktober op straat, in aanloop naar de Werelddag van Verzet tegen Armoede, traditioneel op 17 oktober.

Lees meer...

Delen van artikels

Binnen de IAO worden verdragen gesloten tussen werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en staten. Om de goede naleving hiervan te garanderen, werden onafhankelijke expertencomités opgericht die landenrapporten bestuderen/becommentariëren en klachten van werknemers- en werkgeversorganisaties kunnen behandelen. De bevindingen worden doorgespeeld naar de tripartiete (= werkgevers, werknemers en staten) Conference Committee on the Application of Standards (CCAS) dat zich kan buigen over een aantal verdragsschendingen.

Lees meer...

Delen van artikels

De keuzes die door de verschillende regeringen in België worden gemaakt, dragen een ideologische stempel. De besparingsmaatregelen die worden genomen, zijn doordrongen van het neoliberaal gedachtengoed. Het politieke karakter van dit gedachtegoed is gemakkelijk te herkennen, omdat het op twijfelachtige aannames is gebaseerd die bepaalde groepen schaamteloos bevoordelen. Zo gelooft men dat als de rijken een groter stuk van de rijkdom krijgen, ze die gebruiken om te investeren: een aanname die niet door de werkelijkheid wordt gestaafd. Om het ideologische karakter van regeringsmaatregelen te beoordelen moeten we ons altijd de eeuwenoude vraag stellen: wie heeft er profijt van?

Lees meer...

Delen van artikels

Het ABVV, ACV en ACLVB willen dat er op korte termijn een federale regering tot stand komt. Een regering die, in samenwerking met de sociale gesprekspartners, voluit gaat voor de creatie van kwaliteitsvolle banen en voor een doorstart van de reële economie. Zonder afbraak van welvaart en welzijn. Dus zonder kortzichtig besparingsbeleid waarvan enkel werkgevers en aandeelhouders beter worden. Geen louter ideologisch, neoliberaal economisch verhaal…

Tot nu toe heeft de rechtse kamikazecoalitie echter enkel oor voor de belangen van rijken en werkgevers. De antisociale plannen die nu op tafel liggen, zullen flink pijn doen. Daarom moeten we ons laten horen!

Wanneer? Dinsdag 23 september om 11 uur

Waar? Muntplein in Brussel

Meer praktische informatie volgt.

Delen van artikels

Comme trop souvent, la Commission européenne travaille en catimini. Dans le plus grand secret. Comme si elle avait définitivement quelque chose à cacher.

Lees meer...

Delen van artikels

La plateforme Urgence-Gaza se joint à l’Association Belgo-Palestinienne et vous convie au 325ème rassemblement pacifique et silencieux vendredi 12 septembre 2014 de 12h30 à 13h30 FACE A L’AMBASSADE D’ISRAEL 40, avenue de l’Observatoire à Uccle Soyons nombreux pour exiger d’Israël l’application des résolutions des Nations Unies, de la IVème Convention de Genève, et la fin du blocus de Gaza.

Delen van artikels

Onze gascentrales en de dreiging met stroomuitval door stilstand kerncentrale Doel4 Een dreigende stroomuitval bij sombere winterse dagen, als we niet genoeg elektriciteit kunnen invoeren vanuit Frankrijk, Duitsland of Nederland?

Lees meer...

Delen van artikels

Par l’approbation du Traité budgétaire européen, dans ses 7 Parlements, la Belgique n’a pas seulement fait fi de sa démocratie parlementaire, mais elle s’est placée à elle-même un carcan budgétaire qui va l’étrangler. D’après les données disponibles, notre pays doit trouver au moins 12 milliards par an. En outre, la discussion pour savoir dans quelle mesure on répartira la charge entre les autorités fédérales, régionales et locales promet d’être inextricable.

Lees meer...

Delen van artikels

Shengal (Sinjar), een heilige stad voor Ezidi (of Yezidi) Koerden in het noorden van Irak, werd enkele dagen geleden bezet door de zwaar bewapende bendes van de Islamitische Staat (voorheen de Islamitische Staat in Irak en in de Levant, afgekort: ISIS).

De bezetting van de stad heeft geleid tot het vertrek van ongeveer 300 000 Ezidi Koerden, meer dan 20 000 Turkmenen. En meer dan honderdduizend Cristenen uit Mossul en de omgeving.
Deze vluchtelingen hebben geen eten, geen water en geen bescherming. Kindersterfte veroorzaakt door honger, dorst en angst is al begonnen.

De dreiging van een nieuw bloedbad tegen de Ezidi Koerden van Sinjar en de Christenen, wordt steeds reëler. Het gevaar wordt groter naarmate de uren verstrijken.

Het Koerdisch Instituut Brussel heeft een Noodhulprekening geopend om deze mensen in hoge nood te helpen. Elke bijdrage kan helpen.
De stortingen kunnen gebeuren op rekeningnummer IBAN BE35 8538 5112 7037, BIC SPAABE22 van het Koerdisch Instituut vzw, met vermelding SHENGAL + ROJAVA
Koerdisch Instituut vzw – Kurdish Institute Brussels