2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

L’Etat islamique auto-proclamé, soit Daesh, possède une extraordinaire capacité de séduction, surtout chez les jeunes. Face à une Europe en crise, ce discours s’appuyant sur l’argumentaire complotiste fascine. Comment faire comprendre aux personnes influencées par de telles idées qu’elles font fausse route ?

Lees meer...

Delen van artikels

ORBIT vzw gaat in 2016 – in samenwerking met de Werkgroep Migranten van de Verenigde Protestantse Kerk in België en Uitgeverij Halewijn – de zoektocht naar woningen voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden (gezinnen en alleenstaanden) van onderuit versterken.

Lees meer...

Delen van artikels

In haar rol van voorzitter heeft minister Ploumen de ondertekening en voorwaardelijke inwerkingtreding van het omstreden handelsverdrag met Canada (CETA) geagendeerd voor de vergadering van de Europese handelsraad van 13 mei aanstaande. Dat blijkt uit de nog niet gepubliceerde agenda die de SP in handen kreeg. Daarmee passeert Ploumen het Europese Hof van Justitie, dat nog advies moet geven over de vraag of dergelijke verdragen uitsluitend een Europese bevoegdheid zijn of dat de lidstaten er ook over mogen beslissen. De SP roept Ploumen op om ondertekening van het verdrag afhankelijk te maken van instemming van de nationale parlementen.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 5 oktober 2015 legde VZW Woonfonds, Sociaal Verhuurkantoor te Gent de boeken neer. Het voortbestaan van 188 huurcontracten werd op slag onzeker.

Schepen van Wonen Tom Balthazar noemde het zijn plicht om deze sociaal zwakkeren “maximaal bij te staan”.

Overbevraagde stadsdiensten konden het merendeel van de woningen overhevelen naar het SVK van het OCMW.

Voor tientallen huurders, alleenstaanden en gezinnen, is echter nog steeds geen oplossing gevonden.

Komen zij niet in aanmerking voor een versnelde toewijs van een sociale woning – wachtlijst: meer dan 8000 kandidaten - dan dreigt voor hen de uitzetting.

Sociaal Verhuurkantoren zijn het paradepaardje van zowel de rechtse regering als vele linkse stadsbesturen.

Deze instanties verbinden wantrouwig geworden huiseigenaars met wanhopig geworden huurders. Zo helpt men precaire gezinnen aan een huis en spekt men tegelijk de huurmarkt aan. Iedereen wint. Eigenaars krijgen gegarandeerd hun huur. Huurders worden begeleid.

Tot de cijfers collectief in het rood gaan, natuurlijk. Dan zien de verhuurders hun geld niet en betalen alle huurders het gelag. Ook zij die reeds op hun tandvlees zitten.

De coördinator van het VZW Woonfonds omschreef haar kantoor tijdens een inspectie als “te sociaal”. Zo sociaal blijkbaar, dat 80000 € aan huursubsidies nooit bij de huurders terechtkwam en 94000 € klusgeld nooit werd opgevorderd bij de eigenaars.

Waarom is hierover geen politieke verontwaardiging, geen mediastorm?

Spelen er te veel politieke belangen? Wil noch het kabinet Homans, noch lokale instanties gehoord hebben dat de SVK’s feitelijk ondergefinancierd zijn?

Wil men de overweldigende vraag naar sociale woningen nog wat meer opdrijven?

Of wil men werkelijk dat de allerzwaksten hun eigen alternatief gaan zoeken, dat ze gaan kraken of op straat slapen?

Elke uithuiszetting is een drama. Ook in tijden van tentenkampen en asielcentra.

VZW Woonfonds spitste zich toe op allochtone huurders. Zij worden nu weggerukt uit hun sociaal weefsel, weg van hun kinderopvang, hun buurtschool, hun wijkgezondheidscentrum…

Momenteel zitten drie SVK’s in een individueel begeleidingstraject om hun werking te professionaliseren.

Wat als die ook falen zoals het Gentse VZW Woonfonds?

Kunnen hun huurders dan ook rekenen op zo’n individuele begeleiding van staatswege? Of belanden zij weer koudweg waar ze begonnen waren: op een slinkende huurmarkt met stijgende vraagprijzen?

Jelle Joseph

Delen van artikels

The ITUC has for some time been facing a disinformation campaign by unidentified persons, in connection with our campaign to defend the rights of migrant workers in Qatar including those preparing infrastructure for the 2022 World Cup.  This campaign has included the dissemination of fake videos and other materials, setting up of fake social media accounts and various other techniques aimed at the ITUC and at individual people. 

This week the ITUC received confirmation that ITUC email accounts have been hacked, and falsified material inserted into emails.  We anticipate that this campaign may intensify in the coming weeks with the election of a new FIFA President due on February 26 and important discussions in UN institutions including the ILO in the first quarter of this year.  These methods will not deter the ITUC from standing up for the rights of working people in Qatar or in any other place.

ITUC - 29 January 2016

The ITUC represents 180 million workers in 162 countries and territories and has 333 national affiliates.
Follow us on the web: http://www.ituc-csi.org  and http://www.youtube.com/ITUCCSI 

Delen van artikels

Onze voorzitster, Inga Verhaert, kroop in haar pen naar aanleiding van Keulen en de dolle mina’s editie 16, pitspoezen en oudere mama’s.

Lees meer...

Delen van artikels

Today’s new Anti-Tax Avoidance Package (ATAP) will potentially contribute to making multinational companies pay more tax, but not yet all the tax they owe.

Lees meer...

Delen van artikels

Six eurodéputés belges décortiquent la clause la plus polémique du TTIP en cours de discussion cette semaine : la clause ISDS et l’alternative qu’en a proposée la Commission européenne. Cette alternative, affirment-ils, ne répond à aucune préoccupation de fond.

Lees meer...

Delen van artikels

After eight years of secret negotiations, governments will sign the 12-nation* Trans-Pacific Partnership Agreement in New Zealand on February 4. The treaty text, which was only made public last November, confirms what critics of the deal have been contending since leaked portions of the draft chapters became available, and even earlier, since corporations have never been shy about setting out their goals. The TPP in its final form shows that the corporations have gotten what they want: a trade deal which threatens democracy.

Lees meer...

Delen van artikels

C'est officiel : la NASA vient de confirmer que 2015 est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Les conséquences du réchauffement climatique, dont est largement responsable l’industrie fossile se font sentir dans le monde entier. Des inondations dévastatrices aux sécheresses interminables, en passant par les vagues de chaleur mortelles et les violentes tempêtes, le message est clair : le temps des atermoiements est bel et bien fini, agir n'a jamais été aussi urgent.

Lees meer...