e6325f0a-6852-40fb-83cc-0407b35e9f41

Strijdliederencafe affiche 2018

Antwerpen vrij

20180506

20180508 Affiche achtmei

18 00485 EXPO-Pacifisme St A2 HR DRUKKLAAR eindversie logo-page-001

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

De ACOD is verontrust door de plannen van minister van Overheidsbedrijven De Croo om het overheidsbelang in Proximus en bpost te verlagen en mogelijk zelfs helemaal op te geven. Dit is een onverstandige strategie waarbij uiteindelijk enkel verliezers overblijven: de Belgische Staat, het personeel en de burger. Voor de ACOD is dit onaanvaardbaar.

Lees meer...

Delen van artikels

The Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order, Alfred de Zayas, expressed Thursday his deep concern over the general lack of awareness on the adverse effects that existing, or under negotiations, bilateral and multilateral free trade and investment agreements have on the enjoyment of human rights in many countries, particularly in the developing world.

Lees meer...

Delen van artikels

Naar jaarlijkse gewoonte was een bonte verzameling van linkse organisaties met een standje aanwezig op het Brusselse Rouppeplein.

Lees meer...

Delen van artikels

Het federaal comité van het ABVV kwam vanmorgen bijeen om de evaluatie te maken van de syndicale acties die we hebben ingezet in september 2014. Deze acties in gemeenschappelijk vakbondsfront waren gericht tegen het beleid van de regering en gingen uit van 4 prioriteiten: vrijwaring en versterking van de koopkracht, een sterke federale sociale zekerheid, investeren in duurzame relance en werkgelegenheid en meer fiscale rechtvaardigheid.

Lees meer...

Delen van artikels

Beste vrienden van de organisaties die Hart boven Hard ondersteunen, de Vlaamse regering wil op korte termijn een hervorming doorvoeren die zware gevolgen kan hebben voor ons recht op lokale collectieve voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. We kunnen dit niet zomaar laten gebeuren.

Lees meer...

Delen van artikels

Een groot aantal middenveldorganisaties doen een oproep aan de politieke overheid voor meer en beter openbaar vervoer voor de Vlaamse burgers!

Lees meer...

Delen van artikels

Het Vlaams Parlement stemt vandaag over een voorstel van resolutie 'betreffende een kernwapenvrij Vlaanderen' ingediend door de democratische partijen van meerderheid en oppositie. Vrede vzw toont zich verheugd over het initiatief dat meteen ook de aanwezigheid van massavernietigingswapens in ons land opnieuw in de aandacht brengt 100 jaar na de inzet van gifgas aan het front. Toch zijn er vraagtekens te plaatsen bij de resolutie.

Lees meer...

Delen van artikels

Het ABVV klaagt het schijnoverleg aan dat de regering voorstelt over de pensioenleeftijd op 67 jaar. We organiseren het protest tegen deze zowel economisch als sociaal onrechtvaardige maatregel.

Lees meer...

Delen van artikels

Op woensdag 22 april staakten de openbare diensten in het hele land. In Vlaanderen had enkel ACOD opgeroepen tot staking en had het ACV zijn leden vrijgelaten om al dan niet aan de actie deel te nemen. De staking was vrij algemeen maar niet totaal. In Brussel en Wallonië werd de actie in gemeenschappelijk front gevoerd en lagen de openbare diensten dan ook plat.

Lees meer...

Delen van artikels

Het Vlaams Parlement vraagt de Vlaamse regering om bij de federale regering aan te dringen op de terugtrekking van kernwapens uit Vlaanderen. De bal ligt nu in het kamp van hun federale collega's. Spreken die zich uit tegen een nucleaire rol voor de eventuele opvolger van de F-16?

Lees meer...