201711107 Ceta

201711107 Ceta Fr

dplbdljfigcnifbc

affiche2018 groen

                                 Meer info...

Femenisme

                                Meer Info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Nu de sociale zekerheid een positief saldo laat optekenen, wordt het hoog tijd dat de federale regering kijkt naar zijn inkomsten om de begroting voor 2018 op orde te krijgen. De laatste jaren is er al genoeg bespaard in de sociale zekerheid, laat de regering nu werk maken van een rechtvaardige fiscaliteit waarbij bepaalde groepen in de samenleving de dans niet langer ontspringen.

Lees meer...

Delen van artikels

São Paulo, 14 July, 2017 (ITUC OnLine)The ITUC and its Regional Organisation the Trade Union Confederation of the Americas (TUCA) have once again expressed their deep concern over the current situation in Venezuela, where dangerous confrontation is resulting in an increasingly high loss of life, injuries, arrests, destruction of infrastructure and other damages to the country and its population.

Lees meer...

Delen van artikels

This report brings to you the naked truth about TiSA - the trade in services agreement that is being negotiated in secret by 23 countries, including the EU.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 14 juli protesteerden een 50-tal activisten op het Schumanrondpunt in Brussel tegen de onmenselijke levensomstandigheden in Gaza door de blokkade door Israël (en Egypte).

Lees meer...

Delen van artikels

Ondanks de oproep van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en haar Franstalige zusterorganisatie CIRÉ om de stemming rond vernieuwde asielwetgeving uit te stellen, ging deze, maandag 10 juli, in de Commissie Binnenlandse Zaken toch door. Het resultaat was alarmerend: een meerderheid stemde voor.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 4 juli presenteerde het Vlaams Vredesinstituut het boek 'Deradicalisering' aan het publiek. Daarin wordt internationaal onderzoek over gewelddadig extremisme vertaald naar het beleid en de praktijk in Vlaanderen.

Lees meer...

Delen van artikels

Le CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), le Traité de Libre Echange et d'investissement UE-Canada, a été à la Une des nouvelles en octobre de l'an passé, en raison du retard dans la signature du Traité, consécutif à la demande de garanties supplémentaires par les Parlements et Gouvernements bruxellois et wallons. 

Lees meer...

Delen van artikels

Met de meest rechtse regering ooit in Israël aan de macht en een nieuwe Amerikaanse president waarvan niets, maar dan ook niets te verwachten valt, is het GAPP (Gents Actieplatform Palestina) gestart met een burgerinitiatief om Gent te laten uitroepen tot "Stad, Vrij van Israëlische Apartheid".

Lees meer...

Delen van artikels

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), het Vrijhandel- en Investeringsverdrag EU-Canada) kwam vorig jaar oktober uitvoerig in het nieuws, doordat de Waalse en Brusselse Parlementen en Regeringen de ondertekening van het verdrag vertraagden, doordat zij bijkomende garanties vroegen.

Lees meer...

Delen van artikels

Op zaterdag 8 juli j.l. manifesteerden in Brussel ongeveer 200 Belgen van Marokkaans-Berber origine in solidariteit met hun volksgenoten in Marokko. Zij kregen de steun van vzw Vrede en van enkele klein linkse partijen. Wij blikken even terug op de recente gebeurtenissen en op de lange voorgeschiedenis die de voedingsbodem vormt van de huidige protesten.

Lees meer...