2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Brussels, 17 September 2018 (ITUC Online): A new report adopted by the UN Human Rights Council (HRC) says that the exposure of workers to toxic substances is a global challenge that can and should be considered a form of exploitation.

Lees meer...

Delen van artikels

Na de verschillende acties van Vlaamse personeelsleden en de bijzonder grote opkomst van het personeel op de 10 personeelsvergaderingen en het massaal ondertekenen van de voorgelegde petitie door duizenden personeelsleden hebben we een akkoord behaald met minister Homans.

Lees meer...

Delen van artikels

Brussels, 18 September 2018 (ITUC OnLine): The majority of the world's population is not covered under any type of social protection scheme, and less than 30 per cent enjoy comprehensive coverage. Women, workers in the informal economy and workers in non-standard forms of employment are disproportionately under-protected.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 29 juni 2018 gaf de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan het voorstel tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut in het kader van de "harmonisering" van de arbeidsvoorwaarden. In de realiteit komt het neer op de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor iedereen.

Lees meer...

Delen van artikels

Brussel 18 september 2018 - Exact drie jaar na Dieselgate trekken gezondheids-, consumenten- en milieuorganisaties naar Febiac, de Belgische automobiel- en tweewielerfederatie. Hiermee klagen de organisaties aan dat er drie jaar lang niets gebeurde.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 14 oktober vervalt de offerte van Lockheed Martin (de constructeur van de F-35, een van de 2 kandidaten van de vervanging van de F-16). In dat kader heeft de ambassadeur van de VS publiekelijk druk gezet op de federale regering om nog voor 14 oktober haar beslissing te nemen, en ermee gedreigd dat de prijs zou verhogen en de voorwaarden minder gunstig zouden zijn na die datum.

Lees meer...

Delen van artikels

Le 14 octobre prochain, l'offre de Lockheed Martin (le constructeur de l'avion F-35, un des deux candidats pour le remplacement des avions de combat F16) arrivera à échéance. Dans ce cadre, l'Ambassadeur américain vient de publiquement faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il prenne la décision du remplacement des F16 avant cette date, menaçant de prix plus élevés et des conditions moins favorables.

Lees meer...

Delen van artikels

John Crombez is Voorzitter sp.a is 26 ste kandidaat op de Stadslijst voor de gemeenteraad te Oostende

Lees meer...

Delen van artikels

In dit overzicht, dat tot aan de gemeenteraadsverkiezingen, regelmatig zal aangevuld worden, sommen wij de kandidaten op waarvan wij antwoord gekregen op onze bevraging. De namen zijn tevens linken naar de desbetreffende artikels op deze website.

Lees meer...

Delen van artikels

15 september aan de beurs van Brussel, uiteraard, was er een party, de crashparty van het kapitalistisch finacieel systeem. Begonnen met de leugens en oplichterij van de amerikaanse banken, Lehman-Brothers aan de kop.

Lees meer...