e6325f0a-6852-40fb-83cc-0407b35e9f41

Strijdliederencafe affiche 2018

Antwerpen vrij

20180506

20180508 Affiche achtmei

18 00485 EXPO-Pacifisme St A2 HR DRUKKLAAR eindversie logo-page-001

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

La Ligue des droits de l'Homme (LDH) et Association syndicale des magistrats (ASM) , parties requérantes, se réjouissent de l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu ce jour à l'encontre de la loi du 5 février 2016, dite Pot-Pourri II (arrêt n° 148/2017).

Lees meer...

Delen van artikels

Cet article de loi impose désormais à toutes les Institutions de sécurité sociale (CPAS, mutualités, caisses d'allocations familiales, syndicats, Fedasil, etc.), une double obligation (passive et active) de lever le secret professionnel en cas de suspicion d'infraction terroriste.

Lees meer...

Delen van artikels

Twee kerncentrales langer openhouden is op termijn niet voordeliger, maar wel risicovoller. Tot die conclusie komen milieuorganisaties Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Inter-Environnement Wallonie (IEW) op basis van een update die onderzoeksinstelling EnergyVille maakte van de energiestudie voor de industriële grootverbruikers uit 2017.

Lees meer...

Delen van artikels

Een nieuw rapport van Vredesactie en Pax Christi Vlaanderen toont de erbarmelijke staat van parlementaire controle op Belgische militaire operaties aan. De federale regering schendt zo haar eigen regeerakkoord, dat beloofde om werk te maken van een transparante informatiedoorstroming naar het parlement.

Lees meer...

Delen van artikels

Als eerste en tweede indieners van dit verzoekschrift wensen wij vooreerst onze dank uit te spreken aan deze 16.335 mensen in wiens naam wij de eer hadden te mogen spreken.

Lees meer...

Delen van artikels

Arbeidsduurvermindering is een historische eis van de vakbeweging, die altijd met minachting werd verworpen door de werkgevers. Het ABVV zet de arbeidsduurvermindering tot 32 uur per week weer op de agenda.

Lees meer...

Delen van artikels

Nu zou ik toch graag eens weten waar de NAVO en haar regeringen mee bezig zijn. De NAVO verklaarde afgelopen week dat Turkije 'het recht heeft om zich te verdedigen' en levert daarom ook steun aan de Turkse luchtafweer.

Lees meer...

Delen van artikels

Pieter Timmermans van de werkgeversorganisatie VBO heeft onlangs gepleit voor een 'transitiefonds' dat werknemers moet begeleiden wanneer ze hun job verliezen door de digitalisering of aanverwante trends. De vakbond LBC-NVK wil wat graag aan tafel om dit idee ernstig te bespreken én uitwerken, zegt Jeroen Vandamme, nationaal secretaris Dienstensector bij de LBC-NVK.

Lees meer...

Delen van artikels

Marcel Sel in Steen van verzoening: zal men binnen enkele jaren zeggen
"Struikelstenen in Antwerpen, dat is de realisatie van De Wever"?

Een opmerkelijke oproep van Marcel Sel op de persconferentie van
de Vereniging voor de Herinnering aan de Shoah op 27/01/2018

Lees meer...

Delen van artikels

Persbericht Vredesactie. Agoria, de Vlaamse sectorfederatie van de defensie-industrie wil dat Vlaanderen zijn beleid bijstuurt en de wapenindustrie subsidieert. Dat de wapenindustrie stevig lobbyt voor meer geld, weten we al langer. En met resultaat: de Europese Unie wil de komende tien jaar 40 miljard uitgeven aan onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe wapentechnologie.

Lees meer...