2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Het ontwerp van Koninklijk Besluit inzake werkloosheidsreglementering dat het federaal normatief kader regelt m.b.t. de controle van de actieve en aangepaste beschikbaarheid, werd vandaag - na consultatie van de gewesten – voorgelegd op het beheerscomité van de RVA.

Lees meer...

Delen van artikels

ACV, ABVV en ACLVB juichen de neerlegging, vandaag 10 juni, van de ratificatie-instrumenten door minister Kris Peeters toe. België zal hiermee de conventies 189 m.b.t. waardig werk voor huispersoneel en 159 aangaande de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van personen met een handicap onderschrijven.

Lees meer...

Delen van artikels

Afgelopen maart was Saamah Abdallah van de Britse onafhankelijke denktank, New Economics Foundation, te gast in de Vooruit voor een lezing over alternatieve manieren om vooruitgang te meten. Wij kregen de kans om hem kort te interviewen.

Lees meer...

Delen van artikels

Brussels, 12/06/2015 The ETUC has learnt with profound dismay that the forthcoming Justice and Home Affairs Council does not plan to approve the measures proposed by the European Commission to address the humanitarian crisis unfolding in the Mediterranean – and in particular the commitment to solidarity among Member States and toward migrants.

Lees meer...

Delen van artikels

Tussen 27 april en 22 mei 2015 vond in New York de Negende toetsingsconferentie van het non-proliferatieverdrag (NPV) plaats. De conferentie liep op een sisser af: er werd geen akkoord bereikt over een slottekst. Het ontwerp van slottekst bevatte geen betekenisvolle nieuwe concrete ontwapeningsinitiatieven of verwijzingen naar het bijeenroepen van een nieuwe conferentie rond een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten en een internationale conventie die kernwapens verbiedt.

Lees meer...

Delen van artikels

European Federation of Public Service Unions (EPSU) - Press Release  – 17 June 2015. The European Commission has issued its new action plan entitled A fairer corporate tax system in the EU today. Europe's trade unions support a fairer and more efficient corporate tax regime addressing tax avoidance which is robbing society of billions of Euros to finance public services and social protection and to redistribute wealth and income. But the Commission’s plans lack clear actions.

Lees meer...

Delen van artikels

Het Federaal Comité ABVV HORVAL is bijeengekomen op 20 juni. Het Comité heeft kennis genomen van het feit dat de werkgevers van het Paritair Comité 119, de Handel in Voedingswaren, de Logistiek van de grote distributiebedrijven (COLRUYT, DELHAIZE, ALDI, MESTDAGH,…) de eindejaarspremie van de oudere werknemers willen gebruiken om die tijdens de laatste loopbaanjaren om te zetten in verlofdagen.

Lees meer...

Delen van artikels

Op vrijdag 19 juni hielden werknemers uit de Social Profit van de 3 vakbonden in Brussel een waarschuwingsactie aan het adres van de Vlaamse en de federale regering. Meer dan 3 000 werknemers uit alle sectoren van de non-profit eisten garanties op voldoende personeel om een antwoord te bieden op de werkdruk en kwalitatieve zorg te kunnen verlenen aan wie die nodig heeft.

Lees meer...

Delen van artikels

Werkbaar werk staat terug op de politieke agenda. Maar de N-VA-voorstellen bieden geen oplossing.

Lees meer...

Delen van artikels

WikiLeaks released on June the 10th 17 secret documents from the ongoing TISA (Trade In Services Agreement) negotiations which cover the United States, the European Union and 23 other countries including Turkey, Mexico, Canada, Australia, Pakistan, Taiwan & Israel -- which together comprise two-thirds of global GDP.

Lees meer...