2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Enkele weken geleden veroordeelde het Brusselse hof van beroep uitzendkantoor Adecco voor discriminatie bij aanwervingen. Toen raakte ook bekend dat in de dienstenschequessector discriminerende praktijken schering en inslag zijn. Dergelijke dagelijkse discriminaties raken mensen met migratieroots tot diep in de ziel. Zie #dailyracism.

Lees meer...

Delen van artikels

Le soutien écrasant de la population en faveur de mesures gouvernementales pour contrer le changement climatique placent les dirigeants sous les feux de rampes et les poussent à conclure un accord climatique en décembre 2015 qui donnera à la planète une véritable occasion de limiter la hausse de la température à 2°C.

Lees meer...

Delen van artikels

Alors que les négociations relatives au Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'Europe et les États-Unis (TTIP) reprendront prochainement et que les discussions sont en cours au sein du collège des Commissaires, le cdH, par la voix de Claude Rolin, député européen, René Collin, Ministre wallon de l'Agriculture, et Vanessa Matz, députée fédérale, émet les plus grandes réserves quant à la conclusion d'un accord. La confrontation de deux marchés et de deux modèles économiques et sociaux très différents qui en résulterait risque de mettre à mal le modèle européen. Au sein des différents niveaux de pouvoir, le cdH plaide pour une Europe humaniste, capable d'agir comme un acteur politique autonome, et, en l'absence de garanties suffisantes et de balises contraignantes, propose de suspendre les négociations sur le TTIP.

Lees meer...

Delen van artikels

Na jaren van (soms moeilijke) hervormingen is bpost is een performant modern bedrijf geworden, met een nettowinst van 296,6 miljoen euro in 2015. Jaar na jaar strijken de aandeelhouders stevige dividenden op, met de Belgische staat als meerderheidsaandeelhouder aan kop. Daarbij wordt al snel vergeten dat de goede bedrijfsresultaten en uitstekende dienstverlening vooral te danken zijn aan de inzet van het personeel – ondanks de voortdurende druk om efficiënter te werken. Deze toewijding negeert deze rechtse regering. Ze wil blijkbaar haar kip met de gouden eieren slachten en zet de deur open voor ontslagen, mini-jobs en schijnzelfstandigen. ACOD Post geeft enkele voorbeelden.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 18 maart keurden de sociale gesprekspartners in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een unaniem advies goed over de omzetting van de nieuwe boekhoudkundige richtlijn in Belgisch recht. Deze richtlijn is bedoeld om de lasten voor de bedrijven wat lichter te maken via het opleggen van een vermindering van de boekhoudkundige eisen waaraan de bedrijven, en meer bepaald de KMO’s, moeten voldoen...

Lees meer...

Delen van artikels

Eind vorige week kondigde LRM aan dat ze Limburg Gas voor 100 procent zelf in handen hebben. (1) Dart Energy, de oorspronkelijke partner van LRM, haakte vorig jaar reeds af wegens een aandelenkoers in vrije val. Uiteindelijk gingen ze failliet en het Britse IGAS nam de projecten over, maar verklaarde onmiddellijk geen interesse te hebben in projecten zoals die in Limburg. Toch stelt LRM nu dat ze alle pistes open houden.

Lees meer...

Delen van artikels

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, zet de problemen rond studentenhuisvesting al een lange tijd bovenaan de agenda. In juni vorig jaar namen de Vlaamse Studentenraden hier nog een standpunt over in. Daarom reageert VVS graag op het persbericht van parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) dat handelt over studentenhuisvesting. Het is namelijk tijd voor actie!

Lees meer...

Delen van artikels

Une nouvelle compétition est en cours, cette fois pour les métaux des fonds marins. A cela plusieurs raisons : besoins croissants des "économies émergentes", déplétion des ressources minérales, rendements décroissants des exploitations actuelles (dû à la baisse de la concentration en métal des gisements terrestres ou aux coûts liés aux circonstances d’exploitation), insécurité d’approvisionnement en matières premières indispensables à l’industrie… Cet état de fait incite à la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement. Et ce sont vers les océans que les regards se tournent. Les fonds marins seront-ils la nouvelle frontière de l’industrie minière?

Lees meer...

Delen van artikels

Les confédérations syndicales internationale et européenne en appellent à l’Union européenne à prendre des mesures plus résolues au plan de la protection des droits et de la sécurité des travailleurs dans l’industrie de l’habillement au Bangladesh. Le gouvernement du Bangladesh a manqué de mettre en œuvre plusieurs réformes-clés de son code du travail tandis que le fonds d’indemnisation pour les victimes de la catastrophe du Rana Plaza accuse un manque à gagner de 9 millions USD par rapport à l’objectif fixé.

Lees meer...

Delen van artikels

Vakbonden en werkgevers hebben wel degelijk het recht om af te spreken dat uitzendarbeid in bepaalde gevallen beperkt of verboden wordt. Dat stelt het Europees Hof van Justitie. Werkgeversfederatie Federgon geeft daar een omgekeerde en dus foute interpretatie aan.

Lees meer...