lniakniojamlfgok
                                 Meer info...

MF2018 aff A2 FR HR-page-001

MF2018 aff A2 NL HR-page-001

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Dès ce 1er juillet 2014, les parlementaires fraîchement élus à la Région bruxelloise auront le pouvoir de réguler les loyers du marché locatif privé. La Région pourra élaborer sa propre loi sur les baux des logements. La plateforme Logement, qui regroupe syndicats et associations (dont IEB), saisit cette occasion pour rappeler ses revendications en la matière dans une carte blanche publiée ce mardi 1er juillet dans La Libre Belgique.

Lees meer...

Delen van artikels

La CSC demande la suspension immédiate des négociations et un débat démocratique sur le mandat de négociation.

Lees meer...

Delen van artikels

Het ACV vraagt de onmiddellijke opschorting van de onderhandelingen en een democratisch debat over het onderhandelingsmandaat.

Lees meer...

Delen van artikels

De Brusselse regering in lopende zaken wil dan toch extra middelen uittrekken voor de opvang van de 36 families ofwel 131 mensen die nog in de Troonstraat in Elsene verblijven.

Lees meer...

Delen van artikels

Donderdag j.l. werd op een druk bijgewoonde plechtigheid aan de ULB een buste van Salvator Allende onthuld door zijn dochter Isabel, Voorzitter van de Chileense Senaat.

Lees meer...

Delen van artikels

Onlangs startte ACOD Spoor de zogenaamde alarmbelprocedure om aan de NMBS-directie duidelijk te maken dat het personeel zich zorgen maakt over zijn toekomst en de kwaliteit van de jobs bij de Belgische spoorwegen. In de paritaire instanties heeft ACOD Spoor de verschillende verantwoordelijken hierop gewezen, helaas zonder resultaat.

Lees meer...

Delen van artikels

De supermarktgroep Delhaize wil niet minder dan 2.500 bedienden in België collectief ontslaan en 14 winkels sluiten. De vakbonden reageren geschokt. “Wij kunnen deze plannen alleen maar schandalig noemen”, zegt LBC-NVK-secretaris Veerle Verleyen. Ook de consumenten lieten zich de voorbije dagen en weken niet onbetuigd. Samen met het personeel protesteerden ze tegen de geplande afbouw.

Lees meer...

Delen van artikels

La Belgique, l’Union européenne et les autres Etats membres ont pour devoir et responsabilité de prendre des mesures visant à l’arrêt de la colonisation et de l’occupation du Territoire palestinien par Israël.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 19 juni 2014 organiseerden  het Financieel Actienetwerk (FAN) en RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) hun vierde dag van de fiscale rechtvaardigheid.

Lees meer...

Delen van artikels

1. Wat is de stand van zaken van de onderhandelingen? Tussenkomsten door TTIP-experts

2. Stand van zaken van tegenbewegingen: Hoe verzet tegen soberheidspolitiek en TTIP organiseren (getuigenissen en workshops)

3. Perspectieven voor de alliantie D1920

Opvolging arrestaties 15 mei

Na de arrestaties van 15 mei hebben we meer dan 50 klachten ontvangen. Momenteel worden ze onderzocht om te zien welke methode de meest geschikte is om de klachte in te dienen.

De actie voor de gemeenteraad, die eerst uitgesteld werd naar 16 juni, wordt uiteindelijk afgelast, met als doel voldoende tijd te hebben de volgende acties te verwezenlijken:

> Vraag aan Yvan Mayeur om zich schriftelijk uit te spreken over:

- het veroordelen van de repressie tijdens de betoging van 15 mei;

- zijn engagement om een transparant onderzoek te voeren waarbij hij ons op regelmatige basis op de hoogte houdt over de stand van zaken.

- zijn engagement om nooit GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) boetes te gebruiken tegen sociale bewegingen.

- zijn bereidheid de namen van de arrestanten de verwijderen uit het register van de politie.

> Om druk uit te blijven oefenen op de politieke verantwoordelijken voor deze arrestaties en de hierboven staande eisen aan te kaarten, zal er in de komende dagen een tussenkomst neergelegd worden voor de gemeenteraad van eind juni of begin juli. Bij gebrek aan bevredigend antwoord, zullen we ons tot het federale niveau richten!

Iedereen is welkom.

De Alliantie D19-20