2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Het ABVV is niet verbaasd over de uitspraken van Alexander De Croo over de verloning van topmanagers van overheidsbedrijven. Als voogdijminister van Belgacom en bpost, wil De Croo zich veel minder inmengen dan zijn voorganger, zelfs al gaat het over loonpolitiek. Het loonplafond van 290.000 euro blijkt nu enkel een ‘gentlemen’s agreement’ te zijn omdat het nooit in wet werd gegoten. Open VLD voelt zich bijgevolg niet geroepen om de afspraken na te komen.

De Croo en Open VLD worden meer en meer het gezicht van de harde liberale lijn van deze regering. In plaats van zich uit te spreken over (en liefst voor) een Tax shift en dus een rechtvaardigere fiscaliteit, verdedigt hij de grootverdieners op kap van de burgers. Terwijl alle werknemers en mensen met een uitkering moeten inleveren, kunnen de topmanagers van overheidsbedrijven ongestoord meer verdienen en worden ze hierbij gesteund door de regering Michel.

Zijn topmanagers dan geen werknemers waarvan de lonen ook onder de loonbevriezing vallen?

ABVV - november 2014

Delen van artikels

Onze directeur Els Keytsman en enkele collega’s brachten begin november een bezoek aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

Behalve onze standpunten en een lijstje met vragen, hadden we ook een welkomstgeschenk mee. Het werd een  boeiend gesprek, waar we elk onze standpunten konden verduidelijken. Hoopgevend is dat de staatssecretaris wil werken aan oplossingen voor de situatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die meerderjarig worden. Hij houdt wel vast aan zijn voornemen om gezinnen met kinderen zonder papieren op te sluiten. Weliswaar in aangepaste structuren. Dat zullen we nauwlettend in het oog houden.

Vluchtelingennetwerk Vlaanderen - november 2014

Delen van artikels

La Confédération européenne des syndicats (CES) a signé et soutient pleinement l’appel en faveur d’une taxe ambitieuse sur les transactions financières (TTF) pour une solidarité nationale et internationale.

Lees meer...

Delen van artikels

Commentant le plan Juncker pour l’emploi et l’investissement, Bernadette Ségol, Secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats (CES), a déclaré:

Lees meer...

Delen van artikels

La CSI a condamné l’arrestation et la déportation annoncée par le Qatar aujourd’hui d’une centaine de travailleurs migrants en grève comme une violation flagrante des droits des travailleurs les plus fondamentaux. D’après le site d’information qatari Doha News, « Les hommes originaires du Népal, de l’Inde, du Sri Lanka et du Bangladesh sont tous des ouvriers de la construction employés par deux agences de placement – Qatar Freelance Trading and Contracting et Qatar Middle East Co.. Parmi les chantiers sur lesquels ils travaillaient figure notamment l’hôtel Sheraton Doha fraichement rénové. »

Lees meer...

Delen van artikels

La Fédération des Étudiants Francophones appuie la demande introduite auprès de la Ministre de la Santé afin d’immuniser l’excédent d’étudiants diplômés cette année en leur accordant à tous un numéro INAMI. Cette demande rejoint d’ailleurs la revendication principale de la plateforme d’associations étudiantes qui se bat pour une solution: la garantie d’un numéro INAMI pour tous les étudiants en cours d’études.

Lees meer...

Delen van artikels

La CSI a exprimé sa profonde préoccupation concernant l’intimidation de travailleurs en grève dans la mine de Maloma, au Swaziland. Environ 250 travailleurs se sont mis en grève le 24 novembre suite au refus du patronat d’engager des négociations avec l’Amalgamated Trade Unions of Swaziland (ATUSWA) sur une allocation au logement de 72 USD. Les grévistes ont respecté toutes les dispositions légales mais ont néanmoins été encerclés par un cordon de policiers casqués et armés de boucliers antiémeute, de fusils et de bombes lacrymogènes, et ce alors que l’action collective se déroulait de manière pacifique. Durant la grève, la direction a privé les travailleurs d’accès à l’eau potable, aux sanitaires et aux services médicaux.

Lees meer...

Delen van artikels

Het Nationaal Bureau van de Liberale Vakbond evalueerde deze morgen de provinciale acties van gisteren als uiterst succesvol. De ACLVB dringt er reeds lang bij de regering op aan dat er een taxshift komt. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, dat is niet meer dan billijk. Er zijn ook sociale correcties nodig om een herverdeling te realiseren. Voor de ACLVB zijn zowel een taxshift als sociale correcties de hefbomen bij uitstek om opnieuw de sociale dialoog te kunnen opstarten.

Lees meer...

Delen van artikels

In het kader van het verkeersvrij maken vande centrale lanen, heeft de Stad Brussel beslist om vier nieuwe ondergrondse parkings aan te leggen in het midden van de stad (Nieuwe Graanmarkt, Ijzer, Rouppe en Vossenplein) en een "mini-ring" te creëeren. Dit project baseert zich op geen enkele studie en beantwoordt niet aan de behoefte: in de reeds overvloedig aanwezige parkings in het centrum zijn er al 6000 à 7500 parkeerplaatsen niet bezet.

Lees meer...

Delen van artikels

Op de internationale dag tegen geweld op vrouwen van 25 november jl. vraagt het VOK multidisciplinaire traumacentra voor slachtoffers van seksueel geweld in alle steden. In zo’n traumacentrum seksueel geweld staat een multidisciplinair team de slachtoffers bij op medisch, psychosociaal en juridisch vlak. Die multidisciplinaire traumacentra moeten een speerpunt zijn in het nieuwe nationaal actieplan tegen geweld dat in ontwikkeling is. Het verdrag van Istanbul van de Raad van Europa voorziet in dergelijke centra en moet door België zo spoedig mogelijk geratificeerd.

Lees meer...