GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

On International Migrants Day, trade union leaders across Europe, representing 45 million members from 90 trade union organisations in 38 European countries, will reiterate their support for solidarity with migrants by backing the first European Citizens’ Initiative (ECI) on migration.

Lees meer...

Na twee weken eindigde gisteren de COP 24 klimaatonderhandelingen in Katowice, Polen. De onderhandelaars op de conferentie hadden de taak om het klimaatakkoord van Parijs van drie jaar geleden om te zetten in een set uitvoeringsregels, en om afspraken te maken voor nieuwe, ambitieuzere nationale klimaatplannen.

Lees meer...

The COP24 climate talks in Katowice closed following complicated negotiations. A deal was reached on the rulebook for the implementation of the Paris Agreement, but it lacks the urgency and ambition required to stop dangerous climate warming.

Lees meer...

Ondanks de politieke onrust en het feit dat de huidige regering niet langer over een parlementaire meerderheid beschikt, staat de stemming over de hervorming van het vennootschapsrecht morgen (dinsdag 18/12/2018) op de agenda van de plenaire Kamerzitting.

Lees meer...

La conférence des parties se termine à Katowice après de nombreux retards et reports incessants. S’il y a quelques progrès partiels en termes de procédure, la déclaration finale est loin d’être une réponse satisfaisante aux défis auxquels notre monde est confronté.

Lees meer...

De klimaattop COP 24 eindigt na veel vertragingen en uitstel op een sisser. Er is weliswaar een akkoord over versterkte regels voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. Maar de slotverklaring biedt verre van een voldoende antwoord op de uitdagingen waar onze wereld nu voor staat.

Lees meer...

Ambitieverhoging is hét thema van de klimaattop in Katowice (COP24). Terwijl de onderhandelingen, op enkele uren voor het einde, dreigen vast te lopen door een totaal gebrek aan politieke wil, miste ook België een kans om zich te profileren als een verantwoordelijk en ambitieus land.

Lees meer...

Katowice, le 15 décembre 2018 : Relever l’ambition climatique était le thème central de la Conférence des Nations Unies sur le climat de Katowice (COP24).

Lees meer...

Bij het slot van de VN-klimaatbesprekingen, verwelkomt WWF de vooruitgang die geboekt is bij het vaststellen van de regels voor de operationalisering van de Overeenkomst van Parijs en het signaal van de COP dat de ambitie moet verhoogd worden.

Lees meer...

België stond deze week al weer te kijk op de klimaattop in Katowice. Nadat onze ministers met veel trots een ‘Beneluxverklaring’ over de nood aan meer klimaatambitie voorstelden, bleken ze enkele uren later niet bereid om dat in de praktijk om te zetten.

Lees meer...