AffchePension19decembre2017vers41

 

Handenaf

20180126 Ludo De Witte

                                 Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Naar schatting 80.000 militanten van de drie vakbonden en een aantal sympathisanten van oppositiepartijen en allerlei bewegingen stapten van het Brusselse Noord-, via het Centraal- naar het Zuid-Station.

Lees meer...

Delen van artikels

De regering Michel heeft beslist om het recht op een leefloon te koppelen aan verplichte gemeenschapsdienst. Dat deze zogezegde ‘activeringsmaatregel’ absoluut niet werkt, is al eerder heel duidelijk aangetoond in Groot-Brittannië en Nederland. Maar de oogkleppen van de meerderheidspartijen verhinderen een breder zicht op de realiteit. Zij blijven op hun lijn en volharden in hun asociaal beleid.

Lees meer...

Delen van artikels

Het Kernkabinet heeft beslist om vanaf 1 juli met F-16's te bombarderen in Syrië. Eens te meer kiest onze regering voor oorlog, en niet voor vrede. Daarom eisen een reeks organisaties van de regering om haar beslissing te herroepen en een actieve rol te spelen in het vredesproces. Om dit duidelijk te maken voerden een vijftigtal mensen actie op woensdag 18 mei aan het Ministerie van Defensie.

Lees meer...

Delen van artikels

Vrijdag 13 mei j.l. voerden 400 militanten van een zeer brede waaier van middenveld organisaties een symbolische actie aan het gebouw van de Europese Raad in Brussel, om te eisen dat CETA niet zou getekend worden en de onderhandelingen over TTIP zouden beëindigd worden.

Lees meer...

Delen van artikels

The controversial Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) being negotiated between the EU and USA will have negative effects on public health, jobs and the climate, according to the official impact assessmentpublished today.

Lees meer...

Delen van artikels

Wij, burgemeesters en lokale verkozenen, deelnemers aan de eerste pan-Europese bijeenkomst van "Lokale Overheden en de Nieuwe Generatie Vrijhandelsovereenkomsten" verklaren wat volgt:

Lees meer...

Delen van artikels

Een breed samenwerkingsverband van vakbonden, ontwikkelings-, culturele, boeren en milieuorganisaties wil alle krachten bundelen tegen de transatlantische vrijhandelsverdragen. Wij nemen de verklaring over die verscheen op een nieuwe website.

Lees meer...

Delen van artikels

Na 18 jaar strijd vanuit FAN (Financieel Actie Netwerk) en vanuit ATTAC VLAANDEREN en nadat Belgie jarenlang het beste jongetje van de klas is geweest, o.a. door de inzet van Yves Leterme, zal waarschijnlijk hetgeen ik reeds jaren voorspel door Van Overtveldt gebeuren.

Lees meer...

Delen van artikels

Talks between the US and EU over the wide-ranging TTIP trade deal are likely to grind to a halt, according to France's trade minister. Matthias Fekl said a freeze in the Transatlantic Trade and Investment Partnership talks was the "most likely option" without a change from the US.

Lees meer...

Delen van artikels

In haar Advies van 25 april 2016 is de Raad van State overduidelijk: de overeenkomst tussen de regering en Electrabel over de levensduurverlenging van de oude reactoren Doel 1&2 is niet geldig zolang de Europese Commissie ze niet heeft goedgekeurd.

Lees meer...