20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

GF debatten 2019
                                  Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Met het ondertekenen van een contract voor de aankoop van 34 Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen kiest de Belgische regering voor een conflicthanteringsmodel dat gebaseerd is op afschrikking en agressie, Wij zien dit geld liever besteed worden aan ontwapening, samenwerking, eerlijke handel, klimaatdoelstellingen, gezondheidszorg, armoedebestrijding, onderwijs, openbaar vervoer enz.

Lees meer...

Op zondag 2 december 2018 organiseren de Klimaatcoalitie en Climate Express een grote manifestatie in Brussel, naar aanleiding van de Klimaattop in Polen.

Lees meer...

In september 2018 bracht de Policy Working Group een rapport uit over de Israëlische organisatie NGO Monitor: 'Shrinking Space – NGO Monitor: Defaming human rights organizations that criticize the Israeli occupation'.

Lees meer...

Migratie is zowel in het publieke als het politieke debat een controversieel onderwerp. Is deze kwestie de moeder aller problemen? Paul Lansu van Pax Christi International schreef er deze reflectie over.

Lees meer...

In tegenstelling tot de informatie die in de pers en op sociale netwerken circuleerde, blijven herbiciden die glyfosaat bevatten en insecticiden die neonicotinoïden bevatten in Brussel verboden en werden de besluiten van de Regering niet geannuleerd door Europa. 

Lees meer...

Enkele 100den vrouwen (en mannen) zakten vandaag af naar De Kriekelaar in Schaarbeek voor de 47ste editie van de Nationale Vrouwendag.

Lees meer...

In het kader van de campagne van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens tegen de investeringen in kernwapens werd vorige zaterdag actie gevoerd aan het kantoor van BNP Paribas Fortis aan de Kouter in Gent.

Lees meer...

Brussel 10 november 2018 - Vandaag is Ecobouwers Opendeur officieel gestart. Nog tot 18 november stellen meer dan 160 bouwers en verbouwers in Vlaanderen en Brussel hun milieu- en energiebewuste woning open.

Lees meer...

Dans le même temps, le CEDEP réaffirme son soutien à la mise en œuvre d'un cours de deux heures de philosophie et de citoyenneté pour tou.te.s, cours général au même titre que l'histoire,...

Lees meer...

Europa moet echt een tandje bijsteken als het gaat over EU-ambitie in klimaatbeleid, en concreet betekent dat een daling van de uitstoot van broeikasgassen van ten minste 55 procent in 2030.

Lees meer...