Delen van artikels

Op een op korte termijn bijeengeroepen manifestatie verzamelden enkele honderden actievoerders vanavond aan het Brusselse Luxemburgplein om hun solidariteit met het Palestijnse volk te betuigen.

De iniatiefnemers legden er van bij de aanvang de nadruk op zij tegen elk racisme zijn, en de actie niet tegen de joden gericht, in tegenstelling tot wat de zionisten willen laten geloven. De actievoerders zijn wel tegen de politiek van Israël t.a.v. de Palestijnen.

Beter dan veel woorden toont onze fotoreportage aan waarvoor de actievoerders staan. Zie: https://picasaweb.google.com/101161532789719614865/Palestina

Delen van artikels

Het transatlantisch handels- en investeringsverdrag (meer bekend onder de Engelse afkorting TTIP), wordt sinds verleden jaar onderhandeld tussen de EU (onder de verantwoordelijkheid van Karel De Gucht) en de VS. Naarmate de details van de geheime onderhandelingen uitlekken, komt het hele idee toenemend onder vuur te liggen. Toegevend aan druk van allerlei kanten (vakbonden en allerlei middenveldorganisaties, sommige Europarlementsleden …) heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging georganiseerd. De deadline voor de antwoorden is van 3 juli naar 13 juli verzet. Gezien het uitzonderlijk belang nodigen wij u uit om talrijk aan deze consultatie deel te nemen.

Lees meer...

Delen van artikels

In een document van 4 juni 2014, besproken op het Federaal Bureau van het ABVV, positioneerde de vakbond zich tegenover het Trans-Atlantisch partnerschap over handel en investeringen, beter gekend als TTIP (Engelse afkorting).

Lees meer...

Delen van artikels

Dans une note du 4 juin 2014 la FGTB à défini sa position sur le Partenariat transatlantique sur le commerce et les investissements, mieux connu sous le sigle TTIP en Anglais.

Lees meer...

Delen van artikels

Sinds de val van de Berlijnse Muur zijn racisme en discriminatie van Roma toegenomen. Sindsdien ontvluchten Roma hun landen meer en meer uit vrees voor geweld en zelfs voor dodelijke gevolgen. Maar waar moeten zij binnen de Europese Unie naartoe?

Lees meer...

Delen van artikels

Dès ce 1er juillet 2014, les parlementaires fraîchement élus à la Région bruxelloise auront le pouvoir de réguler les loyers du marché locatif privé. La Région pourra élaborer sa propre loi sur les baux des logements. La plateforme Logement, qui regroupe syndicats et associations (dont IEB), saisit cette occasion pour rappeler ses revendications en la matière dans une carte blanche publiée ce mardi 1er juillet dans La Libre Belgique.

Lees meer...

Delen van artikels

La CSC demande la suspension immédiate des négociations et un débat démocratique sur le mandat de négociation.

Lees meer...

Delen van artikels

Het ACV vraagt de onmiddellijke opschorting van de onderhandelingen en een democratisch debat over het onderhandelingsmandaat.

Lees meer...

Delen van artikels

De Brusselse regering in lopende zaken wil dan toch extra middelen uittrekken voor de opvang van de 36 families ofwel 131 mensen die nog in de Troonstraat in Elsene verblijven.

Lees meer...

Delen van artikels

Donderdag j.l. werd op een druk bijgewoonde plechtigheid aan de ULB een buste van Salvator Allende onthuld door zijn dochter Isabel, Voorzitter van de Chileense Senaat.

Lees meer...

MIchelABVV

MichelABVV2

1507 LEF TrojanTreaty PRINT3

Human Chain

DWMLogo

facebook-logo

HartbovenHard KLEUR3-e1410788156744

vrede-logo-kleur-big

dette

petitie

areva