caravane-des-femmes-visuel-site-web-1264-768x349

                                 Meer info...

MF2018 aff A2 FR HR-page-001

MF2018 aff A2 NL HR-page-001

2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Persbericht ABVV vrijdag, 29 juni 2018. De correctionele rechtbank te Antwerpen heeft zopas de voorzitter van  ABVV-Antwerpen schuldig verklaard aan het misdrijf “kwaadwillige belemmering van het verkeer”, en dit naar aanleiding van onze nationale vakbondsactie die plaatsvond op 24 juni 2016 ter hoogte van de haven van Antwerpen. De andere beklaagde, militant Tom De Voght werd vrijgesproken. De motivatie van de rechtbank was bovendien zeer karig, met miskenning van Europese en internationale verdragen terzake.

Lees meer...

Delen van artikels

Over 200 organizations have joined together to call for the immediate release of Khalida Jarrar, the imprisoned Palestinian feminist, leftist parliamentarian. Jarrar, a leading advocate for Palestinian prisoners’ rights, has been jailed without charge or trial under Israeli administrative detention for nearly a year.

Lees meer...

Delen van artikels

Over 200 organizations have joined together to call for the immediate release of Khalida Jarrar, the imprisoned Palestinian feminist, leftist parliamentarian. Jarrar, a leading advocate for Palestinian prisoners' rights, has been jailed without charge or trial under Israeli administrative detention for nearly a year.

Lees meer...

Delen van artikels
Met verbijstering hebben we als ACOD Overheidsdiensten en Vlaamse personeelsleden vernomen dat minister Homans en de Vlaamse regering een gedeelte van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) wil afbouwen. Het gaat hier om regelrechte afbraakmaatregelen die ervoor zorgen dat het personeel erop achteruit gaat.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 11 en 12 juli slaan de NAVO-leiders opnieuw hun tenten op voor een NAVO-top in een peperduur nieuw gebouw waarvoor de belastingbetaler 1,1 miljard dollar moest neertellen. De NAVO is een product van de Koude Oorlog. Terwijl het vroegere Warschaupact – de militaire alliantie van het communistische Oost-Europa – ophield te bestaan, versterkte de NAVO zich tot een mondiale actor door: de uitbreiding van het grondgebied, door militaire interventies buiten dat grondgebied en door een hele reeks militaire samenwerkingsverbanden met partners wereldwijd. 

Lees meer...

Delen van artikels

Het is niet ondenkbaar dat door de veranderingen die minister van Justitie Koen Geens wil doorvoeren in het statuut van het gevangenispersoneel weldra dossiers van zware criminelen, terreurverdachten of terroristen zullen worden beheerd door personeel dat op tijdelijke basis in een gevangenis werkt. Gezien het beleid van de regering Michel I zou het niet denkbeeldig zijn dat het om een uitzendkracht van bijvoorbeeld Adecco zou kunnen gaan.

 

Lees meer...

Delen van artikels

Brussel, 18 juni 2018 - België is een land zonder veel ambitie op vlak van klimaat- en energiebeleid, zeker in vergelijking met onze buurlanden. Dat blijkt uit een vergelijkende studie van de Europese lidstaten, uitgevoerd in opdracht van CAN Europe (Climate Action Network). België staat daarin op de 16e plaats, ver achter alle buurlanden.  Volgens 11.11.11 en WWF ontlopende federale en deelstaatregeringen hun verantwoordelijkheid ten opzichte van niet alleen de Belg vandaag maar ook de toekomstige generaties en gemeenschappen die ook getroffen worden door de klimaatverandering.

Lees meer...

Delen van artikels

Communiqué de presse. « Il est temps de replacer les valeurs démocratiques au cœur des politiques européennes. »

Lees meer...

Delen van artikels

Le  22 mars 2018, le Conseil européen faisait appel à la Commission européenne pour présenter, lors du premier trimestre de 2019, une proposition de stratégie à long terme pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre en concordance avec l’Accord de Paris.

Lees meer...

Delen van artikels

Sinds enkele dagen staakt het gevangenispersoneel in tal van Belgische gevangenissen. Bij vele politici en in verschillende media is er verontwaardiging over het zogezegde gebrek aan respect voor de basisrechten van de gedetineerden. ACOD-verantwoordelijke voor het gevangeniswezen Gino Hoppe ontkent dit: “Door de stakingen zou er immers personeelstekort zijn, waardoor de gedetineerden meer in hun cel zouden moeten blijven en minder bezoek zouden kunnen ontvangen. De waarheid blijkt echter veel subtieler dan dit, zoals blijkt uit twee recente voorvallen.”

Lees meer...