2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Persmededeling 11 maart beweging - Binnenkort liggen zes van de zeven kernreactoren van Electrabel stil. De enige reactor blijft draaien is Doel 3, met meer dan 13.000 scheurtjes en scheuren in de reactorwand. Daarmee scoort het bedrijf mogelijks haar slechtste prestatie ooit.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 2 oktober betoogden ongeveer 4.500 militanten en sympathisanten van de 3 vakbonden tegen het pensioenbeleid van de federale regeringen.

Lees meer...

Delen van artikels

Onlangs werd een burgerpetitie opgestart die als doel heeft 100.000 handtekeningen te verzamelen om te eisen dat de regeringen van de Belgische entiteiten onmiddellijk de milieunoodtoestand afkondigen en dat de burgers zich samen mobiliseren voor de maatschappelijke transitie

Lees meer...

Delen van artikels

Une pétition citoyenne ambitionne de récolter 100.000 signatures pour exiger que les gouvernements des entités belges déclarent immédiatement l'état d'urgence environnemental et que les citoyens s'unissent dans la mobilisation générale pour la transition sociétale

Lees meer...

Delen van artikels

Als ABVV Horval stellen we vast dat de lonen in onze sectoren te laag zijn. Als gevolg hiervan kampen nog te veel werknemers met financiële problemen. Het structureel verbeteren van de koopkracht van alle werknemers is daarom een must.

Lees meer...

Delen van artikels

Brussel 2 oktober 2018 - Een tijdelijke coalitie lanceert vandaag de website www.kieschonelucht.be. De website toont welke politieke partijen in de tien grootste Vlaamse steden zich scharen achter doortastende maatregelen voor een schone mobiliteit en betere luchtkwaliteit.

Lees meer...

Delen van artikels

Dirk Lagast is lid van sp.a en 9de de kandidaat op de lijst LB voor de gemeenteraad te Koekelberg

Lees meer...

Delen van artikels

Toon Danhieux is lid van deze partij en 50 ste kandidaat op de lijst voor de gemeenteraad te Gent

Lees meer...

Delen van artikels

Een zeventigtal mensen heeft samen met Greenpeace een maand lang de luchtkwaliteit gemeten in zes Waalse steden. De resultaten zijn zorgwekkender dan wat de cijfers van officiële meetpunten weergeven. Van alle deelnemers ademt 60,3% lucht in van matige of slechte kwaliteit.

Lees meer...

Delen van artikels

Pendant un mois, des citoyens ont mesuré la qualité de l'air avec Greenpeace dans six villes wallonnes. Les résultats se révèlent plus inquiétants que ce que rapportent les mesures officielles en matière de dioxyde d'azode.

Lees meer...