20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

GF debatten 2019
                                  Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Toon Danhieux is lid van deze partij en 50 ste kandidaat op de lijst voor de gemeenteraad te Gent

Lees meer...

Een zeventigtal mensen heeft samen met Greenpeace een maand lang de luchtkwaliteit gemeten in zes Waalse steden. De resultaten zijn zorgwekkender dan wat de cijfers van officiële meetpunten weergeven. Van alle deelnemers ademt 60,3% lucht in van matige of slechte kwaliteit.

Lees meer...

Pendant un mois, des citoyens ont mesuré la qualité de l'air avec Greenpeace dans six villes wallonnes. Les résultats se révèlent plus inquiétants que ce que rapportent les mesures officielles en matière de dioxyde d'azode.

Lees meer...

ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) organiseert op donderdag 4 oktober 2018 haar 10de nationale werfdag, een dag waarop onze regionale ploegen een bezoek brengen aan 15.000 bouwvakkers verspreid over bijna 2.000 werven.

Lees meer...

Vorige week leerde Vlaanderen de groepering Schild & Vrienden kennen als een organisatie met 2 gezichten. In de Pano-reportage kwam ook de Vlaamse Jeugdraad aan bod.

Lees meer...

Op dinsdag 2 oktober zullen de drie vakbonden in verschillende steden actie voeren om werkgeversorganisaties en de regering aan te zetten tot een goede regeling voor zware beroepen. Het is dan ook hoog tijd voor een goed akkoord. Want de voorwaarden voor vervroegd pensioen, SWT en landingsbaan werden verstrengd.

Lees meer...

Op 3 oktober 2018 legt het personeel van de lokale besturen (gemeente, OCMW en provincie) het werk neer. Op die dag voeren ACV openbare diensten, ACOD LRB en VSOA LRB actie in de vorm van een "Bal van de Burgemeester" in Brussel, vóór het gebouw van de werkgevers, de VVSG.

Lees meer...

Op 25 september ging een geanimeerd en massaal bijgewoond debat door in Aalst. 7 lijsttrekkers werden deskundig op de rooster gelegd door advocaat Jan De Waele over burgerparticipatie, wonen en mobiliteit.

Lees meer...

Een lokaal gelijkekansenbeleid v/m kan niet werken zonder een schepen bevoegd voor deze materie en een ondersteunende ambtenaar. Een actieplan voor gelijke kansen, over alle gemeentelijke beleidsdomeinen heen en opgesteld in overleg met het (vrouwen)middenveld, gaat vergezeld van een deftig werkingsbudget.

Lees meer...

Persbericht Brussel, 27 september 2018. De reportage van het duidingsprogramma Pano over frauduleuze faillissementen in de bouwsector, die gisterenavond werd uitgezonden, is voor ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) nog maar eens het bewijs dat dit soort praktijken dringend aangepakt moet worden.

Lees meer...