190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Tract manif 2 april NL                         Meer info

190115 NoTTIP Actie Geen CETA vlees FlyerCORRECTIE
                             Meer info...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Brussels, 1 February 2018 (ITUC OnLine): The ITUC has denounced the arrest by the Turkish authorities of several members of the country's Medical Association on the grounds that they criticised Turkish military operations in neighbouring Afrin province in Syria.

Lees meer...

Marcel Sel in Steen van verzoening: zal men binnen enkele jaren zeggen
"Struikelstenen in Antwerpen, dat is de realisatie van De Wever"?

Een opmerkelijke oproep van Marcel Sel op de persconferentie van
de Vereniging voor de Herinnering aan de Shoah op 27/01/2018

Lees meer...

(Brussels, 31 January 2018) Tomorrow the European Commission will approve the Recast of the Drinking Water Directive (DWD). It is the first time that legislation takes account of the demands of the first ever successful European Citizens Initiative (ECI) Right2water.

Lees meer...

2017 was het jaar van #MeToo, en dus ook het jaar van Tarana Burke. Deze activiste uit Queens is de eigenlijke bedenkster van de beweging die reeds startte in 2006, zij het zonder hashtag. Time riep haar dan ook uit tot één van de Persons of the Year, een bekroning voor haar jarenlange werk als klokkenluidster en voorvechtster van vrouwenrechten in probleemwijken.

Lees meer...

Commenting on the EU's guidelines for negotiating the Brexit transition arrangements*, adopted today by the General Affairs Council, ETUC Confederal Secretary Esther Lynch said

Lees meer...

Vandaag werden de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) het eens over drie belangrijke aanpassingen aan de stelsels voor thematische verloven en tijdkrediet. Dit in uitvoering van de afspraken rond welvaartsvastheid in het interprofessioneel akkoord voor 2017-2018.

Lees meer...

De SAR WGG werkte een nieuwe gezondheidsdoelstelling uit als basis voor een structureel beleid om deze ongelijkheid aan te pakken. Concreet wil de raad dat Vlaanderen tegen 2030 de actuele verschillen in levensverwachting in goede gezondheid en in welbevinden tussen personen naargelang hun positie op de sociale ladder met 25% vermindert.

Lees meer...

Zondagsatleet of topsporter, verleg je grenzen en steun hiermee de Oxfam-projecten. Onder vrienden, familie of collega's, de uitdagingen die Oxfam voorstelt slepen je mee in een menselijk en buitengewoon solidair avontuur.

Lees meer...

Men vergeet het vaak: mensen in armoede zijn volwaardige burgers, met rechten en verantwoordelijkheden. Nochtans moeten ze zich vaak tevreden stellen met 'tweederangsrechten'. Een referentieadres[2] zal nooit een dak boven je hoofd vervangen.

Lees meer...

On l'oublie trop souvent : les personnes en situation de pauvreté sont des citoyens à part entière, avec des droits et des responsabilités. Pourtant, elles doivent souvent se contenter de « sous-droits ». Une adresse de référence ne remplacera jamais un toit.

Lees meer...

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant