20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

GF debatten 2019
                                  Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

IEB comme la Platform Pentagone relaie la lettre ouverte du Comité Tervueren-Montgomery à Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région Bruxelles-Capitale et rejoint la demande d'un droit de regard des citoyens, par la voie d'une nouvelle enquête publique et d'un nouvel avis de la CRMS, sur le projet modifé de « Beer Temple » à la Bourse.

Lees meer...

Onder de vlag 'Digest Gent' roepen we de Stad Gent op tot duurzaam herbestemmen van haar beleggingen en pensioenfoendsen.De terugtrekking van publieke middelen uit beleggingen in de olie-, kolen- of gas-industrie is in lijn met de beslissing van de gemeenteraad om tegen 2015 de Stad klimaatneutraal te maken.

Lees meer...

Zaterdag 8 september 2018, Brussel – In navolging van de mondiale oproep 'Rise for Climate', gelanceerd door de organisatie 350.org, en aangedreven door de extreme hitte en bosbranden van deze zomer, voerden 1000 burgers deze zaterdag actie voor het Europees parlement.

Lees meer...

Door de aanslepende conflicten bij de FOD WASO, uitgerekend de FOD waarmee anderen proberen sociale conflicten op te lossen, zullen de personeelsleden donderdag 6 september 2018 actievoeren.

Lees meer...

Op 29 juni 2018 gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring om het Vlaams personeelsstatuut drastisch te wijzigen. In de zomer hebben wij geprobeerd om minister Homans te overhalen haar plannen te herbekijken en met een evenwichtig voorstel te komen.

Lees meer...

Notre action du 8 septembre a donné le coup d'envoi d'une série de mobilisations citoyennes qui culmineront avec une marche pour le climat le 2 décembre. Celle-ci aura lieu la veille de la conférence climatique des Nations Unies, la 'COP24' du 3 au 14 décembre en Pologne (Katowice).

Lees meer...

Onze actie op 8 september heeft de aftrap gegeven van een reeks maandelijkse burgermobilisaties, met als hoogtepunt de nationale klimaatmars van 2 december. Deze zal plaatsvinden aan de vooravond van de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, de 'COP24' die zal doorgaan tussen 3 en 14 december in Polen (Katowice).

Lees meer...

Als je niet alles volgt, mis je veel. Zaterdag 8 september was het wereldwijd een dag van protest tegen de klimaatverandering. Zo vernam ik bij Deutsche Welle op zondag. Maar géén van de zowat 250 'Vlaamse' titels op www.krantenkoppen.be die er dit weekend melding van maakte.

Lees meer...

Commission President Juncker's State of the Union speech is due to take place on Wednesday 12 September 2018, and the European Trade Union Confederation (ETUC) urges him to deliver strong proposals on the future of Europe, to restore social justice, ahead of the EU elections.

Lees meer...

De voltallige regering is akkoord om tegen 1 januari 2019 het huidige systeem van ziektekredietdagen af te schaffen voor verschillende overheidsdiensten, ook voor politie en brandweer. ACOD LRB gaat daar niet mee akkoord en roept daarop op tot actie.

Lees meer...