20180924 nva affiche a3-420x594

                                Meer info....

Affiche verkiezingsdebat 25 sept 2018 Klein

Affiche BOAT ACTION                              Meer info

2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

We kregen vandaag hoog bezoek uit Duitsland. De Federale Minister van Milieu Barbara Hendricks was op de koffie bij onze Binnenlandminister Jambon. Ze kwam niet met lege handen naar Brussel. Twee weken geleden stuurde ze al een lijst van 8 pagina's met scherpe vragen over de veiligheid van onze scheurtjesreactoren Doel3 en Tihange2, opgesteld door de experten van de Duitse nucleaire veiligheidsdiensten GRS en RSK, de collega's van het Belgische FANC.

Lees meer...

Delen van artikels

Sinds vorig jaar vergadert ACOD Cultuur met het ‘platform kunstenaars’ over de problematiek van de werkloosheid voor de artiesten en de ondersteunende functies. De acteurs zijn immers maar een (klein) deel van de vele artiesten die actief zijn in België en allen kampen met dezelfde problemen.

Lees meer...

Delen van artikels

La revue Signe des Temps est l'occasion pour Pax Christi de mettre à l'honneur des hommes et des femmes acteurs de paix. Le Jesuit Refugee Service (JRS) est une association dont la mission est d’accompagner et les réfugiés et les migrants forcés et de défendre leurs droits. La section belge de l’association lance un projet novateur d’hébergement et d’accompagnement des « inéloignables », la catégorie d’étrangers qui est probablement la plus en situation précaire.

Lees meer...

Delen van artikels

The tax proposals put on the table by the European Commission today represent two steps forward and two big steps backward according to the European Trade Union Confederation.

Lees meer...

Delen van artikels

The European Commission is tamping down expectations for the first exchange of government procurement market access offers in the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) talks, slated to be made next month, and has made clear to member state officials that the U.S. offer will not include new sub-federal procurement access, according to EU sources.

Lees meer...

Delen van artikels

L’Etat islamique auto-proclamé, soit Daesh, possède une extraordinaire capacité de séduction, surtout chez les jeunes. Face à une Europe en crise, ce discours s’appuyant sur l’argumentaire complotiste fascine. Comment faire comprendre aux personnes influencées par de telles idées qu’elles font fausse route ?

Lees meer...

Delen van artikels

ORBIT vzw gaat in 2016 – in samenwerking met de Werkgroep Migranten van de Verenigde Protestantse Kerk in België en Uitgeverij Halewijn – de zoektocht naar woningen voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden (gezinnen en alleenstaanden) van onderuit versterken.

Lees meer...

Delen van artikels

In haar rol van voorzitter heeft minister Ploumen de ondertekening en voorwaardelijke inwerkingtreding van het omstreden handelsverdrag met Canada (CETA) geagendeerd voor de vergadering van de Europese handelsraad van 13 mei aanstaande. Dat blijkt uit de nog niet gepubliceerde agenda die de SP in handen kreeg. Daarmee passeert Ploumen het Europese Hof van Justitie, dat nog advies moet geven over de vraag of dergelijke verdragen uitsluitend een Europese bevoegdheid zijn of dat de lidstaten er ook over mogen beslissen. De SP roept Ploumen op om ondertekening van het verdrag afhankelijk te maken van instemming van de nationale parlementen.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 5 oktober 2015 legde VZW Woonfonds, Sociaal Verhuurkantoor te Gent de boeken neer. Het voortbestaan van 188 huurcontracten werd op slag onzeker.

Schepen van Wonen Tom Balthazar noemde het zijn plicht om deze sociaal zwakkeren “maximaal bij te staan”.

Overbevraagde stadsdiensten konden het merendeel van de woningen overhevelen naar het SVK van het OCMW.

Voor tientallen huurders, alleenstaanden en gezinnen, is echter nog steeds geen oplossing gevonden.

Komen zij niet in aanmerking voor een versnelde toewijs van een sociale woning – wachtlijst: meer dan 8000 kandidaten - dan dreigt voor hen de uitzetting.

Sociaal Verhuurkantoren zijn het paradepaardje van zowel de rechtse regering als vele linkse stadsbesturen.

Deze instanties verbinden wantrouwig geworden huiseigenaars met wanhopig geworden huurders. Zo helpt men precaire gezinnen aan een huis en spekt men tegelijk de huurmarkt aan. Iedereen wint. Eigenaars krijgen gegarandeerd hun huur. Huurders worden begeleid.

Tot de cijfers collectief in het rood gaan, natuurlijk. Dan zien de verhuurders hun geld niet en betalen alle huurders het gelag. Ook zij die reeds op hun tandvlees zitten.

De coördinator van het VZW Woonfonds omschreef haar kantoor tijdens een inspectie als “te sociaal”. Zo sociaal blijkbaar, dat 80000 € aan huursubsidies nooit bij de huurders terechtkwam en 94000 € klusgeld nooit werd opgevorderd bij de eigenaars.

Waarom is hierover geen politieke verontwaardiging, geen mediastorm?

Spelen er te veel politieke belangen? Wil noch het kabinet Homans, noch lokale instanties gehoord hebben dat de SVK’s feitelijk ondergefinancierd zijn?

Wil men de overweldigende vraag naar sociale woningen nog wat meer opdrijven?

Of wil men werkelijk dat de allerzwaksten hun eigen alternatief gaan zoeken, dat ze gaan kraken of op straat slapen?

Elke uithuiszetting is een drama. Ook in tijden van tentenkampen en asielcentra.

VZW Woonfonds spitste zich toe op allochtone huurders. Zij worden nu weggerukt uit hun sociaal weefsel, weg van hun kinderopvang, hun buurtschool, hun wijkgezondheidscentrum…

Momenteel zitten drie SVK’s in een individueel begeleidingstraject om hun werking te professionaliseren.

Wat als die ook falen zoals het Gentse VZW Woonfonds?

Kunnen hun huurders dan ook rekenen op zo’n individuele begeleiding van staatswege? Of belanden zij weer koudweg waar ze begonnen waren: op een slinkende huurmarkt met stijgende vraagprijzen?

Jelle Joseph

Delen van artikels

The ITUC has for some time been facing a disinformation campaign by unidentified persons, in connection with our campaign to defend the rights of migrant workers in Qatar including those preparing infrastructure for the 2022 World Cup.  This campaign has included the dissemination of fake videos and other materials, setting up of fake social media accounts and various other techniques aimed at the ITUC and at individual people. 

This week the ITUC received confirmation that ITUC email accounts have been hacked, and falsified material inserted into emails.  We anticipate that this campaign may intensify in the coming weeks with the election of a new FIFA President due on February 26 and important discussions in UN institutions including the ILO in the first quarter of this year.  These methods will not deter the ITUC from standing up for the rights of working people in Qatar or in any other place.

ITUC - 29 January 2016

The ITUC represents 180 million workers in 162 countries and territories and has 333 national affiliates.
Follow us on the web: http://www.ituc-csi.org  and http://www.youtube.com/ITUCCSI