dplbdljfigcnifbc

affiche2018 groen

                                 Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Donderdag 16 juli in de vooravond rouwden enkele honderden Gentenaars voor het Stadhuis voor de slachtoffers van de Israëlische bombardementen in Gaza. 

Lees meer...

Delen van artikels

Enkele honderden manifestanten voerden op 15 juli in de vooravond actie aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de Brusselse Karmelietenstraat. Hiermee wilden de actievoerders hun ongenoegen uiten over de politiek van ons land en van Europa t.a.v. Israël.

Alhoewel Israël talrijke VN resoluties naast zich neerlegt en mensenrechtenschendingen begaat, gaan Europa en België ongestoord door met de samenwerking met de zionistische staat, die een bevoorechte partner blijft.

Onze reporter-supporter was aanwezig op de manifestatie en bezorgde ons een fotoverslag. Zie https://picasaweb.google.com/101161532789719614865/Gaza15Juli2014

Deze zaterdag is er een grote betoging in Brussel. Afspraak om 14 uUR op de Stalingradlaan (dicht bij het Zuid-Station).

Delen van artikels

Door de goedkeuring van het Europees begrotingsverdrag in de 7 Belgische Parlementen heeft België niet alleen de essentie van zijn Parlementaire democratie opgegeven, maar daarenboven zichzelf in een verstikkend budgettair carcan gewrongen. Volgens de huidige beschikbare gegevens moet ons land per jaar minstens 12 miljard vinden. Daarnaast belooft de discussie in welke mate de last tussen federale, regionale en lokale overheden moet verdeeld worden, een onontwarbare knoop te worden.

Lees meer...

Delen van artikels

Nous lançons un appel à manifester contre cette nouvelle vague de crimes de guerre d'Israël contre le peuple palestinien.

Lees meer...

Delen van artikels

Drie jaar geleden na de dood van moraalfilosoof Jaap Kruithof werd ook de JAAP KRUITHOF PRIJS ingesteld waarbij telkens een radicale denker of sociale beweging wordt bekroond ter nagedachtenis van het radicale denken en strijd voor maatschappelijke verandering van Jaap Kruithof. De prijs wordt aansluitend op deze van de Prijs voor de Democratie uitgereikt op 21 juli om 19u30 op het St. Jacobsplein in Gent.

Lees meer...

Delen van artikels

De Prijs voor de Democratie die door Democratie 2000 en vzw Trefpunt sinds 1992 jaarlijks op 21 juli om 19u30 uitgereikt wordt op het Groot Podium aan de Gentse St Jacobskerk, gaat dit jaar naar de 82 jarige danseres, choreografe, actrice, documentairemaakster en schrijfster Lydia Chagoll.

Lees meer...

Delen van artikels

Op een op korte termijn bijeengeroepen manifestatie verzamelden enkele honderden actievoerders vanavond aan het Brusselse Luxemburgplein om hun solidariteit met het Palestijnse volk te betuigen.

De iniatiefnemers legden er van bij de aanvang de nadruk op zij tegen elk racisme zijn, en de actie niet tegen de joden gericht, in tegenstelling tot wat de zionisten willen laten geloven. De actievoerders zijn wel tegen de politiek van Israël t.a.v. de Palestijnen.

Beter dan veel woorden toont onze fotoreportage aan waarvoor de actievoerders staan. Zie: https://picasaweb.google.com/101161532789719614865/Palestina

Delen van artikels

Het transatlantisch handels- en investeringsverdrag (meer bekend onder de Engelse afkorting TTIP), wordt sinds verleden jaar onderhandeld tussen de EU (onder de verantwoordelijkheid van Karel De Gucht) en de VS. Naarmate de details van de geheime onderhandelingen uitlekken, komt het hele idee toenemend onder vuur te liggen. Toegevend aan druk van allerlei kanten (vakbonden en allerlei middenveldorganisaties, sommige Europarlementsleden …) heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging georganiseerd. De deadline voor de antwoorden is van 3 juli naar 13 juli verzet. Gezien het uitzonderlijk belang nodigen wij u uit om talrijk aan deze consultatie deel te nemen.

Lees meer...

Delen van artikels

In een document van 4 juni 2014, besproken op het Federaal Bureau van het ABVV, positioneerde de vakbond zich tegenover het Trans-Atlantisch partnerschap over handel en investeringen, beter gekend als TTIP (Engelse afkorting).

Lees meer...

Delen van artikels

Dans une note du 4 juin 2014 la FGTB à défini sa position sur le Partenariat transatlantique sur le commerce et les investissements, mieux connu sous le sigle TTIP en Anglais.

Lees meer...