dplbdljfigcnifbc

affiche2018 groen

                                 Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

1. Wat is de stand van zaken van de onderhandelingen? Tussenkomsten door TTIP-experts

2. Stand van zaken van tegenbewegingen: Hoe verzet tegen soberheidspolitiek en TTIP organiseren (getuigenissen en workshops)

3. Perspectieven voor de alliantie D1920

Opvolging arrestaties 15 mei

Na de arrestaties van 15 mei hebben we meer dan 50 klachten ontvangen. Momenteel worden ze onderzocht om te zien welke methode de meest geschikte is om de klachte in te dienen.

De actie voor de gemeenteraad, die eerst uitgesteld werd naar 16 juni, wordt uiteindelijk afgelast, met als doel voldoende tijd te hebben de volgende acties te verwezenlijken:

> Vraag aan Yvan Mayeur om zich schriftelijk uit te spreken over:

- het veroordelen van de repressie tijdens de betoging van 15 mei;

- zijn engagement om een transparant onderzoek te voeren waarbij hij ons op regelmatige basis op de hoogte houdt over de stand van zaken.

- zijn engagement om nooit GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) boetes te gebruiken tegen sociale bewegingen.

- zijn bereidheid de namen van de arrestanten de verwijderen uit het register van de politie.

> Om druk uit te blijven oefenen op de politieke verantwoordelijken voor deze arrestaties en de hierboven staande eisen aan te kaarten, zal er in de komende dagen een tussenkomst neergelegd worden voor de gemeenteraad van eind juni of begin juli. Bij gebrek aan bevredigend antwoord, zullen we ons tot het federale niveau richten!

Iedereen is welkom.

De Alliantie D19-20

 

Delen van artikels

Twaalf burgers waaronder Michael Balter, volksvertegenwoordiger in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, Mil Luyten, federaal secretaris ABVV-ACOD Lokale en Regionale besturen, Mevrouw Marie-Rose Cavalier-Bohon, voormalig volksvertegenwoordigster in het Waals Parlement, Filip Van Rossem, piloot-instructeur, woordvoerder Belgian Cockpit Association, Raf Verbeke, Geert van Istendael, schrijver, hebben een vordering ingediend bij het Grondwettelijk Hof, strekkende tot vernietiging van alle bepalingen van de wet van 18 juli 2013 houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (in de wandeling Begrotingspact) tussen het Koninkrijk België en 25 andere EU landen. Wij brengen een verkorte versie van deze vordering.

Lees meer...

Delen van artikels

Heel wat beleidsdomeinen hangen af van de fiscaliteit: zorg, onderwijs, publieke diensten, openbaar vervoer enz. Maar de financiering hiervan is al vele jaren onrechtvaardig verdeeld! De meerderheid van de Belgische politici stemt al jaren voor een fiscaliteit die vooral de inkomsten uit arbeid belast en de inkomsten uit kapitaal en vermogen ontziet. Aldus de tekst van de flyer die het Financieel Actienetwerk massaal zal verpreiden op Tax Justice Day op 19 juni Wij publiceren alvast de tekst.

Lees meer...

Delen van artikels

Vredesoverleg Gent herdenkt jaarlijks de nucleaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Deze twee Japanse steden werden op het einde van de tweede wereldoorlog (respectievelijk 6 en 9 augustus 1945) door atoombommen totaal vernietigd, met honderdduizenden doden als direct gevolg. We herdenken niet alleen deze slachtoffers, we willen ook dat dit verschrikkelijke wapen nooit meer gebruikt wordt. Dit kan enkel in een kernwapenvrije wereld!

Lees meer...

Delen van artikels

Ce documentaire réalisé par ERTV au mois de mai, tente d’expliquer les origines, les conséquences, les objectifs et la mise en place du Traité transatlantique.

Lees meer...

Delen van artikels

Que vous votiez ou non, prenez 10 minutes de votre temps pour lire ce qui suit. C’est important, ce sont des faits référencés. Consultez les liens et faites vous une opinion.

Demain nous en reprenons pour 5 ans avec l’Europe. Et en 5 ans, on peut en voter des lois proposées par la Commission de Bruxelles et qui nous révolteront…

Lees meer...

Delen van artikels

Hieronder vind u de links naar de antwoorden tot op heden van de kandidaten voor de Europese, federale en regionale verkiezingen.

Lees meer...

Delen van artikels

Ondanks de groeiende  tegenstand en ongerustheid over het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag (TTIP) die de Belgische vakbonden en NGO’s samen met een hele brede waaier van Amerikaanse en Europese middenveld-organisaties   delen,  gaat vandaag (maandag 19 mei)  de vijfde onderhandelingsronde in Washington van start.  De dynamiek van de onderhandelingen gaat dus gewoon verder, zonder een antwoord op de meeste van onze fundamentele bekommernissen.  

Lees meer...

Delen van artikels

Jef Van Damme is 1ste kandidaat op de lijst van sp.a voor de opvolgers van het Brussels Parlement en in de vorige legislatuur lid van dit parlement.

Lees meer...

Delen van artikels

Joke Schauvliege is eerste kandidaat op de lijst van CD&V voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen. Zij is momenteel minister in de Vlaamse Regering.

Lees meer...