190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Tract manif 2 april NL                         Meer info

190115 NoTTIP Actie Geen CETA vlees FlyerCORRECTIE
                             Meer info...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Eind 2014 reisde ik door Burundi. Ik keerde toen met weinig hoopvolle verhalen naar België terug. 2015 zou een belangrijk jaar worden. President Pierre Nkurunziza (foto boven, Creative Commons), aan de macht sinds 2005, moest nog beslissen of hij, tegen de grondwet in, voor een derde ambtstermijn zou gaan.

Lees meer...

In deze begroting is er nog steeds geen sprake van structurele maatregelen die moeten zorgen voor een eerlijke fiscaliteit. De fiscale cadeaus die de grote vermogens en de ondernemingen ontvangen, blijken nog altijd de eerste prioriteit te zijn voor de ploeg van Michel.

Lees meer...

In België hebben alle asielzoekers recht op opvang en begeleiding vanaf het moment dat ze een asielaanvraag indienen tot het einde van hun asielprocedure. Dit staat ingeschreven in de opvangwet. Toch zien we vandaag dat het recht op opvang en begeleiding van een significant deel van de asielzoekers, namelijk diegene die een meervoudige (tweede, derde of meer) aanvraag indienden, niet wordt gerespecteerd

Lees meer...

Dans cette analyse, le CIRÉ se penche sur le cadre existant en matière de protection des femmes migrantes victimes de violence de genre en Belgique, et notamment sur la Convention dite d'Istanbul, ainsi que sur les améliorations à apporter pour garantir la vraie protection de toutes les victimes.

Lees meer...

Dans cette analyse, le CIRÉ se penche sur les récentes modifications et propositions législatives en matière d'intégration, de citoyenneté et de séjour. Présentés comme une priorité politique, ces changements interviennent dans un contexte d'insécurité, ce qui n'est pas sans conséquences.

Lees meer...

Dans cette analyse, le CIRÉ retrace la genèse de la Caravane des sans-papiers, ses fondements et ses actions futures. En 2016, elle a parcouru quatre villes de Wallonie et une commune bruxelloise. Elle reprendra la route en septembre 2017, en commençant par d'autres communes de Bruxelles, pour toucher ensuite la région flamande.

Lees meer...

Vakbonden voedingssectoren verzetten zich tegen uitbreiding van flexi-jobs en versoepelingen e-commerce
De vakbonden verzetten zich met klem tegen de uitbreiding van de flexi-jobs naar o.a. bakkers en slagers zoals voorzien in het zomerakkoord van de regering. Flexi-jobs zijn geen volwaardige jobs, maar uiterst flexibele en goedkope arbeid, die de sociale zekerheid verder uitholt.

Lees meer...

Het personeel van Gemeenschapsinstelling De Zande reageert geschokt op de beslissing dat hun directeur moet vertrekken na het annuleren van het recente examen van algemeen directeur binnen het Agentschap Jongerenwelzijn. De dienstdoende algemeen directeur was nochtans eerste laureaat van de twee onderdelen van de bevorderingsprocedure.

Lees meer...

The meeting is on European affairs, and will include the future of Europe, the proposed European Pillar of Social Rights, and the revision of the directive on posted workers. The future of Europe refers to the ongoing debate on the future development of the EU and to the reflection papers on various topics published by the European Commission.

Lees meer...

The European Court of Justice judgment on 18 July stating that German law on employee participation is compatible with EU law highlights the fact that provision for workers on company boards "has not been harmonised or even coordinated" at EU level.

Lees meer...

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant