image001

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

De Algemene Raad van het ACV keurt met 88% het ontwerp van interprofessioneel akkoord voor 2017-2018 goed.

"Met dit akkoord geven we opnieuw perspectief aan heel veel mensen. Voor wie werkt komt er een marge voor loonopslag tot 1,1%, bovenop de index. Na drie jaren van loonblokkering en na de indexsprong van de regering Michel, is er eindelijk ruimte voor loonsverhogingen. Dat is goed voor de werknemers en voor de economie. Het is nu aan de onderhandelaars van sectoren en bedrijven om dit concreet in te vullen. En aan te vullen met afspraken voor meer en betere jobs," zegt ACV voorzitter Marc Leemans.

 

Maar niet alleen wie werkt wordt beter van dit interprofessionele akkoord. Ook de uitkeringen van zieken, gepensioneerden en werklozen zullen stijgen. Met prioriteit aan de minima die het verst onder de Europese armoedenorm zitten en/of achterbleven bij het leefloon.

 

"Minstens even belangrijk is het engagement van de sociale partners om de lijn van echt overleg verder door te trekken. In het IPA zitten afspraken om de komende maanden tot akkoorden te komen over grote maatschappelijke uitdagingen. Zoals over burn-outs. Of over banen voor jongeren. En om de onderhandelingen voor een volgende fase in het gemeenschappelijk werknemersstatuut opnieuw op te starten. Om de digitalisering van de economie te omkaderen. Om mobiliteitsproblemen aan te pakken. Antwoorden zoeken op al deze enorme uitdagingen is cruciaal", besluit Leemans.