image001

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Hoewel de Japanse regering de bevolking van Iitate, op meer dan 35 km van Fukushima, wil terugsturen, toont een nieuw Greenpeace-rapport aan dat de stralingsniveaus er nog steeds veel te hoog zijn. De Belgische regering zou er goed aan doen er de nodige lessen uit te trekken bij de afronding van haar eigen nucleaire noodplannen.

In november 2016 verrichtte Greenpeace een uitgebreide onafhankelijke meetcampagne in en rondom huizen in Iitate. Uit de analyses blijkt dat de werkelijke stralingsniveaus een stuk hoger liggen dan officieel wordt ingeschat. Dit houdt belangrijke risico's in voor de gezondheid, met name voor kinderen. De volledige cijfers van het onderzoek werden gepubliceerd in het rapport No Return to Normal dat vandaag verschijnt. Desondanks wil de Japanse overheid het evacuatiebevel eind maart opheffen en de destijds geëvacueerde burgers laten terugkeren naar hun besmette woongebieden.

"Door de evacuatievergoeding af te schaffen, zet de Japanse regering meer dan 6.000 burgers onder druk om terug te keren naar besmet gebied. Dat is onverantwoord", zegt Jan Vande Putte, die als stralingsexpert van Greenpeace Belgium deelnam aan de recente meetcampagne in Japan en hoofdauteur van het rapport. "De stralingsniveaus die we recent vaststelden in het huis van de familie Anzai, zijn 5 keer hoger dan de internationaal aanbevolen maximumdosis." [1]

Greenpeace betreurt dat de Belgische regering blijft weigeren om lessen te trekken uit de vreselijke ramp in Fukushima. De situatie in Iitate, op 35 tot 50 km van Fukushima, bewijst dat de voorbereidingszone voor evacuatie van amper 10 km, die in het nieuwe Belgische nucleaire noodplan is voorzien, absoluut ontoereikend is. Bovendien werd in Fukushima, dat aan de kust ligt, 80% van de vrijgekomen straling over de oceaan geblazen, wat niet het geval zal zijn bij een kernramp in Doel of Tihange. Tot slot dreigen hier 10 keer meer mensen getroffen te worden.

"Dat de regering de voorbereidingszone voor evacuatie beperkt tot 10 km staat gelijk aan toegeven dat men machteloos staat tegenover een zware kernramp. Hoe valt dit te rijmen met de recente beslissingen om de leeftijd van versleten kerncentrales te verlengen en risicovolle scheurtjesreactoren herop te starten? Net als de Japanse overheid beschermen de ministers Jambon en Marghem de belangen van de kernindustrie, in plaats van die van de bevolking", zegt Eloi Glorieux, nucleair expert bij Greenpeace België.

In de hoop dat ze de momenteel inadequate nucleaire noodplannen alsnog zullen bijsturen, zal Greenpeace vandaag een exemplaar van het rapport No Return to Normal sturen naar minister Jambon en naar Jan Bens, directeur van de nucleaire toezichthouder FANC.

Noot:
[1] De analyse van de metingen toonde aan dat de familie Anzai, door terug te keren naar huis, een jaarlijkse dosis zal oplopen tot 6 mSv. De Internationale Vereniging voor Stralingsbescherming (ICRP) beveelt een maximum dosis voor het publiek aan van 1 mSv per jaar.

Contact:
- Thomas Leroy, persmedewerker bij Greenpeace België: +32 496 26 31 91

- Over de actuele situatie in de besmette gebieden rond Fukushima en de recente meetcampagnes van Greenpeace in Japan:
Jan Vande Putte, nucleair expert bij Greenpeace: +32 496 16 15 84 (momenteel in Tokio, +8u tijdsverschil)

- Over de Belgische nucleaire noodplannen: Eloi Glorieux, nucleair expert bij Greenpeace België: +32 475 98 20 93 (in Brussel)