gezondheidszorg klein                                 Meer info

001 15 Austerite invitation                                   Info...

HbH2019 SamenStijd Flyer 004print1                                 meer info...

Kerstmarkt 2019                                Meer info

IMG 20191108 WA0006                                Meer info

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Onderhandelen, ja, als het geloofwaardig blijft

Eind november 2016 bezorgde het kabinet van minister Vandeput belast met ambtenarenzaken de vakbonden een ontwerp-KB over de toelagen en vergoedingen van de federale ambtenaren.

 

Zoals gevraagd heeft elke vakbond begin januari 2017 zijn eerste opmerkingen schriftelijk meegedeeld aan het kabinet. De overheid heeft toen voorgesteld in beperkte technische vergaderingen te werken. Dit is niet ongebruikelijk om de formele onderhandelingsfase beter voor te bereiden. Maar op die drie vergaderingen, bleven de technisch deskundigen van de administratie afwezig.

 

Vandaag, 22 februari 2017, hebben de vertegenwoordigers van de vakbonden met verstomming moeten aanhoren dat de vertegenwoordigers van het kabinet Vandeput de officiële onderhandelingstermijn wilden starten. Maar:
- de documenten houden nog altijd geen rekening met de opmerkingen die tijdens de technische vergaderingen werden gemaakt;
- er is nog altijd geen aangepaste versie van het ontwerpbesluit beschikbaar. Erger nog: we kregen vanmorgen 22 februari pas een versie die op 23 december 2016 op de ministerraad werd goedgekeurd;
- op basis van de budgettaire informatie is het onmogelijk een duidelijk beeld te krijgen van de impact van de maatregelen.

 

Het ontwerp dat in Comité B besproken wordt, moet het statuut harmoniseren en vereenvoudigen. Het telt 70 bladzijden, 125 artikels en schrapt 33 andere besluiten. Het zal gevolgen hebben voor de betaling van de toelagen en de vergoedingen van meer dan 55.000 ambtenaren, waaronder de sociaal en de fiscaal controleurs en de controleurs inzake gezondheid.

 

Dit is een gewichtige aangelegenheid. De vakbonden begrijpen dan ook niet waarom het kabinet Vandeput overhaast te werk wil gaan. Ook al waren de omstandigheden van de gesprekken altijd chaotisch (aangekondigde vergaderingen die de avond ervoor werden afgelast, onvolledige documentatie, geen antwoorden op onze vragen,...), wij zijn altijd vol goede wil blijven doorgaan, maar nu is ons geduld op.

 

Wie heeft er baat en wie verliest bij die overhaasting?

 

Contact:

VSOA                ACOD                   ACV openbare diensten
Mark Saenen     Kurt Sissau           Jos Mermans
0477/97.97.52    0476/73.82.12      0478/55.15.96

logoDWM
          BLOG - Artikelen

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

StopBlokkage

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info