190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Directie Vinçotte sluit fase 1 'Wet Renault' eenzijdig af
Correct overleg is blijkbaar niet nodig

 

Bij het inspectie- en controlebedrijf Vinçotte is vandaag de laatste ondernemingsraad gehouden in het kader van de informatie- en consultatiefase van de herstructurering die op 21 april 2017 werd aangekondigd. De directie wil 195 banen schrappen. Ze sluit nu eenzijdig deze fase in de onderhandelingen af.

 

De werknemersvertegenwoordigers stelden allerlei vragen in de hoop om zoveel mogelijk ontslagen te vermijden. Tot grote verbazing gaf de directie meestal alleen vage antwoorden. Soms was er zelfs geen sprake van een degelijk onderbouwd antwoord.

 

Normaal gezien moet de informatie- en consultatiefase (Wet Renault) dienen om bedrijfsleiding én werknemersvertegenwoordigers samen naar oplossingen te laten zoeken. Oplossingen die het banenverlies verminderen of overbodig maken. Voorstellen om de activiteiten intern te heroriënteren.

 

De directie gaf geen informatie over de betrokken werknemerscategorieën, wat nochtans wel is voorzien in de Wet Renault. De vakbonden hebben zo niet de juiste informatie om precieze alternatieven uit te werken.

 

Zieke werknemers

 

Vinçotte bekijkt langdurig zieken als een belangrijke 'kostenpost' waar geen inkomsten tegenover staan. Zelfs werknemers die niet kunnen werken door een arbeidsongeval, kanker of een andere ernstige aandoening zijn voor het bedrijf 'waardeloos' en worden ontslagen. De directie denkt absoluut niet na over de vraag hoe ze deze mensen kan herintegreren, wat totaal indruist tegen de wet. Deze visie geldt volgens de 'ceo' trouwens voor iedereen die ooit langdurig ziek zou worden.

 

Werknemers met een beroepsprofiel dat niet helemaal verenigbaar is met de in de toekomst gewenste profielen kunnen volgens de ceo niet 'gerecycleerd' (sic) of bijgeschoold worden. Een keuze die al werd gemaakt voor de herstructurering werd aangekondigd. Nog voor de bekendmaking van de sanering selecteerde de directie al de werknemers die volgens haar 'heroriënteerbaar' zijn.

 

Uit al deze feiten is af te leiden dat alle gesprekken over alternatieven eigenlijk maar een schijnvertoning waren. "De bedrijfsleiding wilde zich gewoon indekken in het kader van het juridisch traject van het herstructureringsproces", zeggen de vakbonden. Die indruk wordt versterkt door de vaststelling dat de directie meteen na het afsluiten van 'fase 1' al een persbericht de wereld instuurde. De vakbonden zullen het afsluiten van deze fase dan ook aanvechten.

 

LOGOSPers Vincotte