gezondheidszorg klein                                 Meer info

001 15 Austerite invitation                                   Info...

HbH2019 SamenStijd Flyer 004print1                                 meer info...

Kerstmarkt 2019                                Meer info

IMG 20191108 WA0006                                Meer info

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Een nieuw wetgevend initiatief over de-connectie verplicht de werkgever om overleg te organiseren met werknemers over digitale werkmiddelen en digitale de-connectie. De wet sluit aan bij de behoeften van het kaderpersoneel en kenniswerkers. Uit een recente bevraging bij kaderpersoneel bleek 80% van het kaderpersoneel vragende partij voor striktere begrenzing van de beschikbaarheid.

 

Marnix Aerssens van BNP Paribas Fortis formuleert de nood aan onbereikbaarheid als volgt: "De nieuwe digitale mogelijkheden zorgen ervoor dat we als kaderleden heel ruim beschikbaar kunnen zijn voor het werk. Dat brengt best wel wat belasting met zich mee. Ik wil de keuze hebben om nu en dan het ontvangen van mijn mails uit te schakelen, om voldoende échte rust te kunnen inbouwen".

 

Tom Bervoets van Nokia vult aan. "De impact van digitale communicatiemiddelen is een thema dat echt wel leeft onder kaderleden: Een doorsnee kaderlid bij Nokia wil over de nodige flexibiliteit beschikken om zijn job uit te oefenen en geeft daarbij aan zélf zijn grenzen van zijn arbeidstijd te willen bewaken. Duidelijke afspraken rond arbeidsduur, ook wanneer daar buitenlandse opdrachten bij horen, met een digitale tijdsopvolging, helpen daarbij."

 

Een stap vooruit
Het NVK, de kadervakbond binnen het ACV, is dan ook van oordeel dat deze wet een stap is in de goede richting. Maar veel zal afhangen van de verdere uitwerking en afspraken in de praktijk.

 

De wet heeft de verdienste de risico's van de digitalisering bespreekbaar te maken. Werken met digitale tools brengt nieuwe arbeidsvormen met zich mee zoals telewerk en tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Heel vaak gaat dit gepaard met een toegenomen bereikbaarheid en een uitbreiding van de arbeidstijd.

 

Maar tegelijk is de wet slechts een loutere aanzet tot overleg. De wet voert geen recht in op digitale onbeschikbaarheid naar Frans voorbeeld. Over welke specifieke aspecten er overleg moet zijn, wordt niet bepaald. Waarin dit overleg moet resulteren, wordt niet vastgelegd. Het succes van de wet zal moeten blijken uit de reële afspraken over de-connectie en respect voor de arbeidstijd met minder belastend werk als resultaat.

 

Bevraging
Het NVK organiseerde onlangs een bevraging rond werkbare arbeidstijd onder 700 kaderleden over alle sectoren (zie bijlage). Uit die bevraging bleek hoe breed de vraag naar een begrenzing van de beschikbaarheid is. Bijna 80% van de kaderleden vindt dat er nood is aan een gegarandeerde begrenzing van de beschikbaarheid. En meer dan 70% ziet elektronische tijdsopvolging als een manier om aan die begrenzing (en dus aan de werkbaarheid) te werken.

 

Een gezond en werkbaar kader, dat duurzame grenzen aan de beschikbaarheid mogelijk maakt, zonder de flexibiliteit en autonomie van iedere collega aan te tasten, zal er niet vanzelf komen. Als personeelsvertegenwoordigers willen we hierin in ieder geval onze rol spelen, ondersteund met de expertise van onze organisatie en de input van onze leden.

 

Meer weten?
Wil je meer informatie over onze beoordeling van deze wetgeving of over de resultaten van onze bevraging neem dan contact op met Sandra Vercammen (tel. 0474 31 84 73). We brengen je graag in contact met kaderleden die vanuit hun eigen realiteit kunnen getuigen.

 

logoDWM
          BLOG - Artikelen

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

StopBlokkage

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info