images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Staking bij Inter-Beton

Het personeel van Inter-Beton (HeidelbergCement Group), producent van stortklaar beton, heeft deze vrijdag het werk neergelegd om te protesteren tegen de torenhoge werkdruk ten gevolge van de invoering van het "METRO-project". De staking van deze vrijdag wordt in gemeenschappelijk front gevoerd over het ganse land.

Ook al staat er dinsdag een verzoeningsvergadering gepland tussen de directie en de vakbonden, toch eist de directie nu dat de werknemers zaterdag komen werken, een dag waarop normaal niet gewerkt wordt. Deze beslissing brengt de onderhandeling in gevaar en zowel ACVBIE als ABVV Bouw klagen deze contraproductieve houding aan.

De staking is een gevolg van de invoering van het METRO-project, dat streeft naar een verbetering van de logistieke activiteiten en naar een maximale benutting van de capaciteit (chauffeurs, vrachtwagens, pompen en productielocaties).

Jammer genoeg stelt het personeel na twee jaar vast dat het systeem niet optimaal werkt en dat de werkdruk voor de chauffeurs systematisch verhoogt. Zo moeten betonmixerchauffeurs soms 16 tot 17 uren per dag presteren. Zij zijn natuurlijk bereid om overuren te presteren, maar op dit moment is dit veeleer regel dan uitzondering.

Het wordt onmogelijk om privéleven en werk nog te verzoenen, zowel voor hen als voor andere categorieën van werknemers. Er is bovendien een algemene ontevredenheid aangezien de onderneming ook een aantal klanten heeft verloren.

Deze situatie is niet langer houdbaar en de beloftes van de directie volstaan niet langer. De boodschap is voor de directie klaarblijkelijk niet duidelijk aangezien ze hun personeel vragen om op zaterdag te komen werken. Dit toont duidelijk hun minachting ten opzichte van de werknemers, het sociaal overleg en de vakbonden.