19.10.24 Welke toekomst voor de universitaire sociale voorzieningen                                  Meer info...

Salsa tegen de blokkade 25 10 191                                    Meer info

Oktober affiche

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Naar aanleiding van het artikel op 16 mei in De Morgen, wil de Vlaamse Vereniging van Studenten reageren op de voorstellen van Voka in haar pleidooi voor de herziening van de financiering van universiteiten en hogescholen. De Morgen kon een studie inkijken waarin Voka een verhoging van het inschrijvingsgeld verkiest boven extra overheidsgeld.

 

Eén jaar geleden bracht de Vlaamse Vereniging van Studenten haar standpunt 'Financiering van het hoger onderwijs' uit. Daarin drong zij eveneens aan op een herziening van de financiering, onder meer omdat de onderfinanciering en de besparingen van de voorafgaande jaren de instellingen dwingen om meer te doen met minder middelen. Als belangenbehartiger van studenten vrezen we dat dit de kwaliteit van ons hoger onderwijs in gevaar brengt en té veel druk legt op het personeel van de instellingen.

 

De voorstellen die VVS doet, leunen slechts gedeeltelijk aan bij de voorstellen van Voka. De verhoging van het studiegeld sinds 2015 impliceert reeds een extra financiële drempel voor studenten. VVS benadrukt dat de rekening niet opnieuw doorgeschoven mag worden naar de studenten. Verdere verhogingen van het inschrijvingsgeld moeten dan ook ten alle koste vermeden worden om de toegankelijkheid van ons onderwijs te bewaken. VVS draagt de democratisering van het hoger onderwijs hoog in het vaandel en een verhoging van het inschrijvingsgeld zal dit geenszins ten goede komen.

 

Echter erkent VVS wel de problemen in de manier waarop ons hoger onderwijs momenteel gefinancierd wordt. Vandaag bestaat er, door de te grote nadruk op inputfinanciering, een sterk competitief systeem waarbij elke instelling het hoogste aantal studenten moet aantrekken. VVS wil net als Voka een meer evenwichtig financieringssysteem dat in eerste plaats inzet op heroriëntering en begeleiding met een degelijke outputfinanciering. Vandaag worden hoge studentenaantallen te sterk beloond ongeacht of zij het eerste jaar slagen of niet. We begrijpen in deze de bekommernissen van Voka, maar denken niet dat de verhoging van het inschrijvingsgeld uiteindelijke soelaas zal bieden.

 

De Vlaamse studenten verdienen adequate en gelijkwaardige financiering voor kwalitatief en toegankelijk onderwijs. De instellingen kunnen dit niet blijven voorzien met minder middelen voor meer studenten en als studenten scharen we ons dan ook sterk achter de vraag om in het volledige hoger onderwijs te investeren in plaats van te besparen.

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant