Artboard 1 1001                              Meer info...

logo                                 Meer info...

Delen van artikels

Onopgeleide Bulgaarse vrouwen worden in ons land ingezet in de ouderenzorg. Dat blijkt uit een artikel dat op 30 mei 2018 werd gepubliceerd in Knack en een uitzending van Telefacts diezelfde avond. Voor ACV Voeding en Diensten - de beroepscentrale die de sector van de gezinszorg opvolgt - is deze reportage een niet te negeren alarmsignaal naar de Vlaamse Overheid. Meer inspectie is noodzakelijk.

De reportage is het resultaat van een internationaal onderzoek waarbij naast België, ook Nederland en Bulgarije betrokken waren. Het gaat om een Bulgaars bedrijf dat oudere zorgbehoevenden ronselt in de Benelux. Voor 2.500 euro per maand worden deze 'zorgklanten' dag en nacht geassisteerd door onopgeleide Bulgaarse verzorgsters, die zo'n 400 euro per maand verdienen. Bart Vannetelbosch, nationaal secretaris van ACV Voeding en Diensten, is hierover bezorgd: "Eerst en vooral is dit een voorbeeld van sociale dumping en oneerlijke concurrentie. Kwaliteitsvolle jobs worden namelijk vervangen door laagbetaalde jobs. Niet alleen het buitenlands personeel is hiervan de dupe door de lage verloning, de grote onzekerheid en de 1-op-1-relatie met de cliënt, ook de cliënten lopen hierdoor gevaar. Dit bewijst nogmaals dat de overheid hoge kwaliteitseisen moet blijven opleggen aan de gezinszorg. Een verdere deregulering van de zorgsector, die sommige politieke partijen wensen, zal tot nog meer misbruiken leiden en is daarom voor ons uit den boze. Maar ook een grotere slagkracht voor de inspectiediensten en meer bepaald de Vlaamse zorginspectie is absoluut noodzakelijk."

Het onderzoek legt ook de vinger op de wonde door de vraag naar betaalbare gezinszorg te stellen. Bart Vannetelbosch beklemtoont het probleem: "Dat sommige zorgbehoevenden vatbaar zijn voor voltijdse hulp door Oost-Europese zorgverleners, toont aan dat de nood aan gezinszorg buiten de normale kantooruren toeneemt. De sector evolueert daarom in de richting van meer prestaties op onregelmatige tijdstippen." Maar dan moet er ook geïnvesteerd worden in deze sector. "De Vlaamse regering zegt dat de gezinszorg belangrijk is, maar het aantal gesubsidieerde uren heeft de laatste jaren de stijgende vraag niet gevolgd. De Vlaamse regering heeft de laatste jaren veel te weinig geïnvesteerd in de gezinszorg. Terwijl de vraag naar betaalbare gezinszorg systematisch stijgt. Er is niet alleen de vergrijzing. Ook nieuwe doelgroepen zoals kansarme gezinnen en psychiatrische patiënten doen meer en meer beroep op gezinszorg. Terwijl de nodige middelen om deze extra taken uit te voeren, uitbleven", aldus Bart Vannetelbosch.

Er zijn in Vlaanderen een twintigtal private diensten gezinszorg. Zij stellen ongeveer 22.000 werknemers (15.500 voltijdse equivalenten) tewerk. De diensten bieden aan de cliënten in hun thuisomgeving persoonsverzorging (bijv. wassen, aankleden, verzorging), hulp in het huishouden (bijv. koken, wassen en strijken), de schoonmaak van huis aan en de daarmee verband houdende algemene psychosociale en pedagogische ondersteuning. Zij bieden op die manier aan meer dan 200.00 Vlamingen en hun mantelzorgers de noodzakelijke ondersteuning aan en zorgen er zo voor dat zorgbehoevende mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

naamloos 1

logoDWM
          BLOG - Artikelen

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

StopBlokkage

Affiche C50