image001

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Federale Ambtenaren
Afbraakwerken minister Vandeput zijn allesbehalve een modernisering

De onderhandelingen over de zogezegde modernisering van het federaal openbaar ambt worden door minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput eenzijdig afgeblazen.

De regering heeft gedurende 4 jaar gewerkt aan een codex die het statuut van federale ambtenaren en contractuelen grondig zal wijzigen. Het is nu blijkbaar de bedoeling om op enkele weken tijd over 13 (!) boeken te onderhandelen terwijl de vakbonden een erg lange lijst met opmerkingen hebben. We wensen zowel principiële als technische bezwaren voor te leggen. Dat neemt behoorlijk wat tijd in beslag, maar die wordt ons niet gegund. We stellen trouwens vast dat het dossier evenmin klaar is op het kabinet van de minister. Ook zij hebben immers meer tijd nodig om onze vragen te onderzoeken en antwoorden te formuleren.

We zijn er van overtuigd dat minister Vandeput deze onderhandelingen enkel beschouwt als een tijdrovende formaliteit en niet kan wachten om met een 'fake' verhaal van modernisering naar buiten te kunnen treden. De huidige plannen en manier van werken brengen onzekerheid in de plaats van regels die een gelijke behandeling van elk personeelslid moeten waarborgen. Voorts wil de minister het aantal vakantiedagen verminderen en is er een verborgen agenda om de afschaffing van de ziekteregeling en het einde van statutaire aanwervingen in een latere fase door te drukken.

Dit alles motiveren door te stellen dat het zo beter zal zijn voor de werknemers in de federale openbare diensten en instellingen, toont een gebrek aan respect voor het personeel. 'Zwijgen en werken of je gaat er uit', dat is de echte bedoeling van deze zogezegde modernisering!

De vakbondsmilitanten van ACOD, ACV en VSOA verzamelen woensdagmorgen 6 juni 2018 om 8u30 aan het WTC III-gebouw in Brussel (Koning Albert II-laan) om te protesteren tegen de plannen van minister Vandeput en zo hun vertegenwoordigers aan de onderhandelingstafel binnen te ondersteunen.