Oktober affiche

invitation projection 25 septembre                                      Plus d'Info

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Greenpaece

Nucleair: Eindelijk een parlementair debat
over de veiligheid van de opslagbassins

Greenpeace is tevreden dat de parlementaire subcommissie voor Nucleaire Veiligheid vandaag debatteert over het rapport van de milieuorganisatie over de veiligheid in kerncentrales. Het rapport "De veiligheid van de kernreactoren en van de bassins voor splijtstofopslag in Frankrijk en België en de bijbehorende maatregelen ter versterking" [1] werd in opdracht van Greenpeace geschreven door 7 onafhankelijke internationale experten.

"Enkel kinderen sluiten hun ogen om een gevaar te doen verdwijnen", reageert Eloi Glorieux, nucleair expert bij Greenpeace België en één van de drie sprekers voor de subcommissie vandaag. "Dat onze parlementsleden dit niet doen en vandaag het debat hierover aangaan, kunnen we enkel toejuichen. Het is nu aan Engie-Electrabel om niet langer de ogen te sluiten en de nodige maatregelen te nemen om de centrales beter te beschermen tegen een aanval van buitenaf."

In oktober vorig jaar overhandigde Greenpeace het volledige rapport om veiligheidsredenen enkel aan het hoofd van het Crisiscentrum, de directeur van het FANC en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jambon. Tegelijk vroeg de organisatie om een parlementair debat over de inhoud van het rapport. Na maanden uitstel komt dit debat er vandaag eindelijk, nadat de leden van de subcommissie het rapport hebben kunnen consulteren onder strikte voorwaarden.

"Terwijl de sabotage in Doel 4 nog steeds niet opgehelderd is en veiligheid een geliefd thema van deze regering is, kan men zich vragen stellen bij het gebrek aan initiatief rond nucleaire veiligheid bij zowel de uitbaters van de kerncentrales als bij onze politici", aldus Eloi Glorieux. "Nochtans wonen miljoenen Belgen binnen een straal van 30 km van een kerncentrale. Zij hebben recht op een open en transparant debat over hun veiligheid."

Noot:
[1] Greenpeace heeft ervoor gekozen om het rapport, dat gevoelige details bevat over de kwetsbaarheid van de kerncentrales, niet openbaar te maken. Een publieke samenvatting van het rapport vindt u hier.

Contact:
Thomas Leroy, persverantwoordelijke van Greenpeace, 0496/26.31.91

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant