images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Op 7 juni legde ACOD Lokale en Regionale Besturen Gentse politici van sp.a, Groen, CD&V, Open VLD en PVDA op de rooster over het werk in lokale publieke dienstverlening, in het kader van de gemeenteverkiezingen op 14 oktober e.k. Het ging over 4 thema's: 1) de impact van digitalisering en robotisering 2) zorg 3) personeelsbeleid en 4) werkbaar werk.

Jean Pierre Goosens, lid van de Stuurgroep van LEF filmde het volledige debat (bijna 3 uur), te bekijken op Youtube https://youtu.be/WpKw81Zru0k