images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

CETA: de strijd gaat verder, nu in Federaal Parlement (en jij kan hem helpen winnen, maar het is wel dringend ! )

CETA, het handelsakkoord tussen de EU en Canada, werd in 2017 getekend in weerwil van een ongewoon intens en breed protest. Het akkoord is gedeeltelijk in voorlopige uitvoering gegaan op 21 september 2017, maar het blijft mogelijk het te stoppen.


De volledige en definitieve uitvoering van CETA is pas mogelijk als alle 38 parlementen, waarvan 7 in Belgiƫ het verdrag ratificeren. Het volstaat dat 1 van die 38 parlementen dit weigert om het hele verdrag van tafel te vegen.
In Belgiƫ maken de meeste parlementen hiermee geen haast. De Vlaamse en Federale regeringen hebben echter het voorstel voor ratificatie reeds voorgelegd aan hun parlementen.
De procedure in het Vlaams Parlement is het verst gevorderd. Na de goedkeuring in commissie, zal binnenkort hetzelfde in de plenaire.

De federale regering gaat dezelfde weg. Op 19 juni is er een hoorzitting en wij vernemen uit betrouwbare bron dat de regering de ratificatie voor de zomer wil rond krijgen. Dit zal gebeuren , tenzij de burgers door hun massaal protest de Federale Parlementsleden kunnen overtuigen om dit niet te doen.
Voor massaal straatprotest is er geen tijd meer. Wel kunnen wij de Federale Parlementsleden met e-mails bombarderen. Dergelijke massale e-mail acties hebben in het verleden parlementsleden wel van gedacht doen veranderen. Dit was het geval bij de bespreking van ACTA (verdrag bescherming intellectuele eigendomsrechten) in het Europees Parlement in 2012.

 


Iedere burger kan zijn steentje bijdragen door een mail te sturen naar de Federale Parlementsleden. Dit kan alvast gemakkelijk voor de franstalige federale parlementsleden, via de link hieronder . Voor de nederlandstalige parlementsleden volgt de link eerstdaags.

 

http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=17