Delen van artikels
Met verbijstering hebben we als ACOD Overheidsdiensten en Vlaamse personeelsleden vernomen dat minister Homans en de Vlaamse regering een gedeelte van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) wil afbouwen. Het gaat hier om regelrechte afbraakmaatregelen die ervoor zorgen dat het personeel erop achteruit gaat.
 
Het is tijdens deze regeerperiode al een tijdje duidelijk dat de minister en de Vlaamse regering geen respect hebben voor het eigen personeel. Er is de personeelsafbouw met 1950 personeelsleden tegen eind 2019. Daarnaast zijn er forse besparingen op  de werkingsmiddelen van de diensten. Door veel minder personeel en de besparingen komt de dienstverlening aan de burgers in het gedrang. Hetzelfde volume werk (en meer) moeten doen met minder personeel en middelen zorgt er tevens voor dat het aantal zieken en aantal burn-outs in stijgende lijn zitten. Tevens zijn er duurdere uitbestedingen-outsourcingen-consultancy die blijkbaar wel veel geld mogen kosten.
 
Momenteel is 73% van het Vlaams overheidspersoneel statutair en 27% contractueel.
De nu besliste afbraakmaatregelen stelt de minister en de Vlaamse regering voor als het meer eenvormig maken van het statuut en een gelijkschakeling te voorzien tussen statutairen en contractuelen. Zo is er bijvoorbeeld de totale afbouw van de ziekteverlofregeling  voor de statutairen. De minister spreekt over personeelsleden die zomaar 1000 dagen kunnen ziek en zomaar doorbetaald worden. Dit is niet juist. Er is nu al een strikte regeling vastgelegd in het Vlaams personeelsstatuut. 
De minister wil een pure afbraak van het statutair ambt.
Daarbij is het eenvormig statuut voor iedereen het toverwoord. Het is echter een goocheltruc van minister Homans om de contractuelen gelijkschakeling te beloven waarvan niets aan is. De contractuelen gaan met de afbraakmaatregelen van bijvoorbeeld het ziekteverlof niets vooruit. En de statutairen gaan erop achteruit. De gelijkschakeling is een neerwaartse schakeling voor statutairen. Het wegtoveren van personeelsrechten van statutairen zorgt ook voor een lege toverdoos bij de contractuelen.
Als vakbond willen we dat zowel contractuelen als statutairen erop vooruit gaan.
 
Het is tevens ongezien dat midden de lopende onderhandelingen voor een CAO-sectoraal akkoord tussen vakbonden en regering er dergelijke wansmakelijke aanvallen gebeuren naar het statutair ambt toe.
 
De afbraakmaatregelen moeten nog voor sociaal overleg besproken worden in het Sectorcomite XVIII van september met de Vlaamse regering en de vakbonden.
Voor ACOD overheidsdiensten is het alvast onaanvaardbaar om met de afbraakmaatregelen in te stemmen. We zullen de personeelsleden informeren en mobiliseren.
Tevens zullen we met de collega-vakbonden overleggen over een gezamelijke aanpak en reactie in gemeenschappelijk vakbondsfront.
 
Chris Moortgat - Jan Van Wesemael
Algemeen secretarissen
ACOD-overheidsdiensten

naamloos 1

logo                                 Meer info...

logoDWM
          BLOG - Artikelen

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

StopBlokkage