de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

image002

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Op 03/07/2018 zullen de personeelsleden van de gesloten centra voor illegalen van Merkplas en Brugge  prikacties organiseren ter ondersteuning van aan de gang zijnde staking binnen de gevangenissen. Met deze actie willen de personeelsleden  hun solidariteit betuigen aan hun  collega’s binnen justitie.  

Zij voeren immers actie tegen de afbraak van het overheidsstatuut.

 Afschaffing van het stakingsrecht door minimale dienstverlening (opvorderingen bij staking?)

Afschaffing van het ziektekrediet, geen statutairen meer, invoering van interimarbeid tegenover volwaardige aanwervingen, het verder uithollen van de codex (statuut van de ambtenaar), enz enz…...

 Dit heeft ook zijn weerslag op ons in de gesloten centra.

Ook wij zullen de gevolgen hiervan voelen in ons dagelijks werk.

Vandaar onze steun aan onze collega-cipiers in de gevangenissen.

We willen hen steunen en tevens aangeven dat ook wij vragende partij zijn voor een goed ambtenarenstatuut en vakbondsrecht.

De prikacties in Merkplas zullen starten om 13u en eindigen om 15u, in Brugge starten de prikacties om 7u tot 10u en van 12u30 tot 14u30. Tijdens de prikacties zullen de personeelsleden de piketten aan de respectievelijke gevangenissen ondersteunen.

 Door het federaal personeel monddood te maken, zullen de problemen niet verdwijnen. Integendeel, ze zullen door het personeel niet meer benoemd kunnen worden…..

Ellen Van Noten

ACOD Overheidsdiensten